Започна приемът в УНСС

понеделник, 14 юни 2021 11:10

УНСС започна приема на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите могат да подават заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия до 29 юни по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация.

Сред първите, които подадоха документи бяха Александра, възпитаничка на 144 СУ „Народни будители“ и Богомила, завършила 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски” (от ляво надясно)

Александра е избрала УНСС и специалност „Маркетинг“, защото според нея обучението е на много добро ниво и в София само УНСС предлага тази специалност.

Богомила иска да учи специалност „Финанси“ в УНСС, защото университетът предлага възможност за дистанционно обучение.

              

Редовната изпитна сесия ще бъде от 2 до 5 юли и ще се проведе присъствено, на хартиен носител в УНСС.

Цялата необходима информация е налична на сайта на университета в секцията „Прием“. За всички специалности, в това число и за специалност „Право“, кандидат-студентите могат да изберат да кандидатстват с оценка от матура или да се явят на изпит, ако резултатите от матурата не са удовлетворяващи, като за формиране на бала се взема по-високия резултат.

В кандидатстудентските изпити има два задължителни модула – математика и български език, и трети специализиран модул, който може да бъде по български, математика, история или география.

За първи път приемът на студенти в УНСС ще бъде по специалности, а не по поднаправления в рамките на професионалните направления, както беше до сега.

През академичната 2021/2022 най-големият бизнес университет в България предлага 43 бакалавърски специалности от пет направления - Икономика, Администрация и управление", Политически науки", Социология, антропология и науки за културата", „Обществени комуникации и информационни науки“, както и по специалност Право". Студентите, които кандидатстват за специалности държавна поръчка, ще бъдат класирани съобразно техния бал, а в платеното обучение ще бъдат класирани по първо желание.

Тази година УНСС ще предостави нови възможности за международна мобилност на студентите, не само по програмата „Еразъм +“, с множеството университети, с които университета има сключени споразумения. УНСС вече е част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU,  заедно с още шест престижни европейски университета. Това е особено важно за развитието на компетенции, необходими за справяне с основните предизвикателства на съвременното ни общество - цифровизация и изкуствен интелект, изменение на климата и устойчиво развитие, миграция и др.

      

Информация за документи и такси можете да намерите тук.

             

Опознайте виртуално университета,

запознайте се с ръководството на Университета,

с деканите, с ръководителите на катедри и с преподавателите,

за да научите от първо лице предимствата на обучението в нашия университет на

#ИзбирамУНСС!

       

Галерия снимки от Започна приемът в УНСС ...