92 на сто от студентите харесват платформата „Уеб студент“

петък, 28 май 2021 9:12

Според онлайн анкетно проучване сред студентите на УНСС за оценка на  качеството на образователния процес, проведено в периода 16 – 29 април 2021 г., на първо място, с най-висока удовлетвореност от всички оценявани елементи, се класира платформата „Уеб студент“ с 92%.

84% от студентите са доволни и от сайта на УНСС и от предлаганите онлайн услуги - с 83%.

УНСС беше сред първите университети, които преминаха на онлайн обучение и първи изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност. Като част от дигитализацията на цялостната дейност на университета е създадена и системата „Уеб студент“. Чрез системата онлайн, студентите бързо, лесно и сигурно могат да получават в реално време информация за актуалното си студентско положение и учебния процес (семестриални оценки и среден успех, извънредни сесии, дипломиране и пр.), за това кога и как могат да платят семестриалните си такси, да заплатят наема за студентско общежитие, да подадат молба за стипендия и да направят справка за резултатите, да заявят избираеми дисциплини, могат автоматично да се запишат за следващ семестър. Пълният пакет онлайн услуги за студенти наброява 21.

Удовлетвореност от онлайн услугите

Преобладаваща част от студентите, 81%, са удовлетворени като цяло от обучението си в УНСС, а 84% са доволни от направлението/специалността, в която се обучават.

Удовлетвореност от образователния процес
УНСС
Направлението / специалността

С най-висока степен на удовлетвореност от административните звена учащите посочват библиотеката (79%) и книжарницата (78%) на УНСС. По отношение на административното обслужване, студентите дават най-висока оценка много добър (4,70) на компетентността на служителите от администрацията.

Въпреки, че около 1/3 от студентите не са се възползвали още от услугите на спомагателните звена, останалите 2/3 са удовлетворени в голяма степен от работата им. Най-висока е удовлетвореността на студентите от Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.

Като елементи на материално-техническата база на УНСС, най-високи оценки (много добър 4,96) „получават“ Тестовият център и дворът на УНСС, следвани от Спортния комплекс (също с оценка много добър 4,95).

Като основни (топ 5) силни страни на УНСС се посочват професионализма и компетентността на преподавателите, добрата материално-техническа база, добрата организация на учебния процес и високото качество на обучението.

Ако студентите е необходимо да кандидатстват в настоящия момент, 89.5% от тях отново биха избрали да се обучават в УНСС.

Склонност към повторен избор на УНСС

Общата положителна „картина“ се допълва и с високата вероятност студентите да препоръчат УНСС на свои близки и приятели - 7,6 по скалата от 0 – Никак не е вероятно до 10 – Изключително вероятно.

Изследването е проведено сред 1716 респондента от екип с ръководител доц. д-р Александър Найденов, главен секретар по анализ и контрол на учебната дейност.                                                         

Галерия снимки от 92 на сто от студентите харесват платформата „Уеб студент“  ...