Наши преподаватели с препоръки пред Европейския комисар по земеделие

вторник, 25 май 2021 12:00

Препоръките на европейските учените за подобряване на биоразнообразието при прилагането на Общата селскостопанска политика бяха представени на 19 май 2021 г. по време на онлайн среща на Европейския комисар по земеделие г-н Януш Войчеховски с над 230 учени и лидери на европейските институции.

Г-н Войчеховски приветства инициативата и създаденото сътрудничество между участниците в срещата с оглед формулирането и прилагането на научнообосновани политики в областта на земеделието и опазването на биоразнообразието.

Ключовите препоръки бяха представени от 8 европейски изследователи, сред които и д-р Янка Казакова от катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС.

Инициативата, водена от д-р Гай Пе’ер (iDiv / Thunen), се изразява в доброволно сътрудничество между европейските учени (еколози, икономисти, социолози, политолози и др.) за опазване на биоразнообразието в земеделието на ЕС чрез подобряване на инструментите на Общата селскостопанска политика и прилагането им на национално ниво. Препоръките са разработени в резултат от дискусиите, проведени на национални работни срещи в 13 държави-членки и чрез онлайн въпросници, с участието на над 300 учени.

Организатори на българската работна среща бяха д-р Янка Казакова, катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС и г-жа Вяра Стефанова, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП). В срещата участваха 16 учени и изследователи от 11 университета, научни институти, съветническа служба и неправителствени организации.

Резултатите са представени в три документа (на английски език):

Vol 1: Full synthesis report

Vol 2: Member State workshop reports and outcomes of online survey regarding comments on Eco-schemes flagship

Vol 3: Policy brief

Галерия снимки от Наши преподаватели с препоръки пред Европейския комисар по земеделие ...