Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС

четвъртък, 20 май 2021 21:01

Сто и първата годишнина на УНСС бе отбелязана с представяне на Юбилейния алманах „100 години УНСС“, обхващащ първото столетие на университета. Изданието съдържа биографични данни за преподавателския състав и отразява най-значимите публикации. Съставител на алманаха е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, а отговорен редактор на изданието е проф. д-р Веселка Павлова, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“.

Доц . д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и проф. д-р Веселка Павлова (от ляво надясно)

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров приветства инициативата на екипа, съставил историческото издание и направи кратък обзор на успехите през изминалата 101-ва година от историята на университета. „Минахме през този много труден период на пандемията, който ни принуди да покажем и своите възможности. Дигитализирахме се точно за два дни, което се дължи, разбира се, на дългогодишно инвестиране в развитието на информационните технологии в университета. Наложи се да развием нашите дигитални умения и съумяхме да проведем честването на 100-годишнината онлайн, а за една година колегите вече свикнаха да преподават и да правят международни конференции онлайн, което не омаловажава присъственото обучение и ползите от него. Успяхме да постигнем много и да се докажем като истински университет и истинска академична колегия. Развитието на дигитализацията като приоритет за университета ни даде шанса да участваме в европейския алианс от университети ENGAGE.EU и да спечелим два проекта за модернизация на висшето образование, а наред с това още миналата година беше проведен онлайн изпит с изкуствен интелект за студенти. Нашият университет се оказа подготвен за създалата се трудна ситуация и показа, че може да се справи с всякакви предизвикателства. В момента със Седмицата на УНСС, която се организира за първи път, ние загърбихме традиционните начини и провеждаме своята кандидатстудентска кампания онлайн, излъчваме в социалните мрежи и представяме факултетите, катедрите и специалностите си, с което успяхме да използваме дигиталните средства, за да върнем отново приповдигнатия академичен дух в университета - духът, който прави силата.“ С тези думи ректорът благодари на екипа, съставил Алманаха, както и на колегите си за положените усилия за утвърждаването на университета в новата дигитална среда в навечерието на 101-та годишнина на университета.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

Доц. д-р Лиляна Вълчева определи УНСС като институция с вековна и значима история. Тя акцентира върху израстването на университета през годините, независимо от сътресенията и трудностите, на които е бил подложен, и утвърждаването му като институция с изградена прекрасна социална среда, академична атмосфера и отлични условия на труд. Доц. Вълчева подчерта, че „човешкият ресурс е в основата на успеха на една институция“ и изтъкна огромният принос на съставителя на Алманаха – почетният ректор проф. Борислав Борисов не само за изграждането на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС, но и за запазването на историята на университета. Тя приветства екипа на Алманаха за инициативата и пожела на университета да достигне нови висоти през следващите сто години.

Доц . д-р Лиляна Вълчева

Проф. д-р Борислав Борисов, ректор на УНСС в периода 2003 -2011 година и почетен ректор от 2012 г., разказа много важни моменти от процеса на създаването на Алманаха. Той обърна внимание колко значимо е да се съхранява родовата памет и колко трудно е това в България, като си послужи с примери от живота. Проф. Борисов определи Алманаха като изключително отговорен исторически документ - историческа памет на университета. Той благодари на екипа, помогнал за съставянето на книгата – на проф. д-р Веселка Павлова като отговорен редактор, както и на ръководството и служителите на Университетската библиотека.

Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов

Проф. Веселка Павлова отбеляза, че „един университет, който уважава себе си, който се бори за престиж, за контакти с външни университети и с бизнеса трябва да има такава родова памет, каквато е Алманахът“. Тя изтъкна колко е важно правилното представяне на историята, особено за институция с богата история, каквато е университетът. Проф. Павлова благодари на екипа, помогнал за съставянето на Алманаха и пожела на всички да допринасят с труда си за дообогатяване на традициите и историята на УНСС. 

Проф. Веселка Павлова

Ректорът призова освен екипа, съставил Алманаха, всички присъстващи също да се подпишат върху трите екземпляра от изданието, които да се съхранят в архива на университета с днешна дата за идните поколения.

Проф. Димитров представи предстоящата инициатива „Жива памет“, която с видео и аудио подкаст, направени в телевизионното студио на университета, ще разказва за значими личности и събития от историята на най-големия бизнес университет от Югоизточна Европа.

 Юбилеен алманах „100 години УНСС“

Галерия снимки от Тържествено представяне на Юбилеен алманах по случай празника на УНСС  ...