Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС

вторник, 25 май 2021 9:20

Какви са световните тенденции в образованието, как се вписва РЦДО – Хасково, какви условия за съвременен учебен процес предлага? Каква е оценката за интереса към новата магистърска специалност „Управление на миграционните процеси“? Разговаряме с проф. д-р Надя Миронова, директор на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и ръководител на катедра „Управление“ в УНСС.

Проф. Миронова по какъв начин Регионалният център в Хасково допълва и развива дейността на УНСС?

Регионалният център в Хасково е част от системата за дистанционно обучение на УНСС. Определени програми в бакалавърска и магистърска степен се администрират в Центъра за улесняване на достъпа на студентите от южната част на страната до административните услуги и до лични контакти с преподавателите. Освен това Центърът вече си е извоювал неформален статут на ВУЗ в Хасково и съседните области, с което разширява влиянието си и поддържа добрия имидж на УНСС.

Регионалният център в Хасково към УНСС предлага само дистанционно обучение в 3 бакалавърски и няколко магистърски специалности, кои са предимства на дистанционната форма?

Има световна тенденция към нарастване на дела на дистанционно обучаваните студенти спрямо общия им брой. И това не е само резултат от COVID кризата. Новите поколения са технологично грамотни и дори са пристрастени към електронните комуникации. Те познават възможностите на „бързата информация“, имат нагласа и дори предпочитание към този тип обмен на информация. Дистанционната форма удовлетворява тези търсения и най-вече пести време. Можеш да живееш в Ню Йорк и да завършиш УНСС или който и да е ВУЗ по света. Можеш да работиш на няколко места и да завършиш висше образование. И то на същото ниво, по същите програми, със същите преподаватели, както ако учиш редовно.

Какви условия за съвременен учебен процес предлага регионалният център?

Регионалният център предоставя всички електронни услуги по администрирането и провеждането на учебния процес, които предлага Центърът за дистанционно обучение на УНСС в София. В допълнение на това той разполага с оборудвани зали за хибридно обучение, т.е за присъствено и онлайн провеждане на занятия и консултации. Ако студентите искат, могат да присъстват на определени лекции в залите. Ако нямат възможност, могат да участват в същите лекции онлайн, в реално време. Оборудвали сме зали за достъп до дистанционните материали – ако студент не разполага с компютър, слушалки, микрофон, може по всяко време да участва в занятия и изпити от залите на РЦДО-Хасково. На разположение са и служители, които помагат на студентите да ползват електронната система за дистанционно обучение във всички модули и в целия процес. Мисля, че РЦДО е център от най-висок клас за дистанционно обучение на студенти.

Дистанционното обучение препокри ли се с онлайн обучението и как се отразява социалното дистанциране върху учебния процес?

То е онлайн или офлайн по дефиниция, не по изключение. Дистанционното обучение на студенти по принцип е такова, че студентите и преподавателите не са на едно място, т.е в учебната зала в сградата. Студентите, които избират тази форма я предпочитат именно заради това. Но ние им даваме възможност за лични, физически контакти с преподавателите и помежду им, както при нормална ситуация. Кризата промени това временно. Иначе това обучение се провежда чрез онлайн комуникация в реално време или чрез отдалечен достъп до учебните материали. Ако ме питате за дистанционно вместо редовно като изключение, то да. Социалната дистанция променя начина на учене и на възприемане. За студентите е по-приемливо. Колкото са по-малки учениците, обаче, толкова по-голям е проблемът със „самотата“ пред компютъра.

Миналата година стартира нова магистърска специалност „Управление на миграционните процеси“, каква е обратната връзка?

Да, това лято се дипломира първият випуск. РЦДО допринесе решително за рекламата и привличането на първите студенти, от които 90% са от района на Хасково. Включиха се гранични полицаи, служители на МВР, активисти и служители на неправителствени организации в сферата на миграцията и бежанците. Повече от половината занятия се провеждат от специалисти от практиката: Петя Караянева от ВКБООН, г-н Радослав Стаменков от Международната организация по миграция, д-р Иван Миланов от Държавната агенция за бежанците. Лектор е  и зам. министърът на МВР д-р М. Бернер. По оценка на колегите има изключително голям интерес и активност на студентите. Мисля, че се получи навременна реакция спрямо потребностите на практиката от страна на УНСС чрез тази магистратура, а катедра „Управление“ се погрижи за качеството на обучението.

В ход е кандидатстудентската кампания, работите съвместно с директорите на училищата, близкият контакт ли е бъдещето в комуникацията с кандидат-студентите? Какви съвместни мероприятия организирате?

Имаме много подредена и активна комуникация, както с директорите на училища, така и с всички институции в областите Хасково и Кърджали. Специалисти от Центъра провеждат онлайн презентации в часове на класния ръководител или в специални форуми, организирани от директорите. Участваме в кандидатстудентските борси на общинско и областно ниво, както и в тържества и мероприятия на абитуриентите. Мисля, че вече ме познават почти колкото директорите си. Заедно с БЧК организирахме конкурс за есе между студентите на РЦДО и абитуриентите от Хасково и Кърджали. Наградите са в размер на една студенска такса и са осигурени от спонсор.

Къде е мястото на Регионалния център за дистанционно обучение в амбициозната програма: Хасково-университетски център или Хасково-университетски  град?

Центърът реално изпълнява ролята на местен ВУЗ за гр. Хасково. Имаме удобна и добре поддържана база, където има истински студентски живот. Подкрепяме и насърчаваме участието на студентите ни в студентските практики по програмата на МОН. Вече имаме над 30 успешно завършили практиките студенти с реални, публични резултати от стажуването им. Имаме танцов състав. Провеждаме студентски конкурси. Наши студенти спечелиха конкурс за проекти за младежки дейности на община Хасково с подкрепата и участието на д-р Даниела Стоянова, която е главен експерт в РЦДО. Предстои да пуснем Студентски клуб през следващата учебна година. Участваме в проекти на общината, напр. в стурктурирането на проект „Интелигентен град“. Подсигуряваме логистично консултантския екип на УНСС, който работи по План за интегрирано развитие на община Кърджали. Участваме и в състава на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Изобщо, мога да твърдя, че РЦДО е фактор в развитието на региона. Създаваме академичен дух, споделяме го с местните общности, изпълняваме отдадено ролята на академичен център, който не само обучава, но предлага и всички дейности, които се развиват в УНСС като университет.

Вие сте и ръководител катедра „Управление“ в УНСС, управлението има много аспекти, все пак, може ли да се обобщят новостите в тази област?

Според мен има три нови предизвикателства пред управлението по принцип. Първото е да се разработят гъвкави модели и процедури за вземане на решения в условия на кризи. Кризи от всякакъв характер. Стратегиите и прогностичните модели отстъпват на ситуационния мениджмънт. Липсата на адекватни инструменти можем да илюстрираме чрез това, което се случва в условията на COVID кризата – вземат се решения само, за да не изглежда, че се бездейства. След нея ще дойде икономическа криза, след нея финансова, след нея друга - здравна. Такъв се очертава да е светът в следващите години.

Второто предизвикателство са промените, които трябва да се извършат в националната и организационните култури. Има първи сигнали за поява на нова ценностна система, която трябва да бъде анализирана, подпомогната и контролирана в интерес на обществото и на икономическата му дейност в лицето на бизнеса. Тази нова система ще преобърне представите за управление на макро ниво и ще повлияе силно върху всичко, което можем в управлението на човешките ресурси и комуникациите на организационно ниво. Доказателство: резултатите от току-що проведените избори.

Третото предизвикателство е свързано с връзката между реалното управление и науката, в частност между мениджмънта и образованието. Моделите остаряват все по-бързо. Всичко е много динамично и на реалния сектор са му необходими интелигентни технологични решения и интелигентни, практично ориентирани, бързо мислещи хора. Реалното управление все по-трудно ще се справя с информационните и човешките ресурси без нов тип връзка с образованието и науката.

Част от управлението е комуникацията, какви са тенденциите на комуникацията с младите хора?

Що се отнася до средствата за комуникация, то без Фейсбук, Инстаграм и т.н няма да минем. Да не се надяваме, а да залягаме над клавиатурите. Но вярвам, че междуличностните комуникации са много консервативна система. Там важат „вечните“ правила на откритост, честност, съпричастност, емпатия и уважение. И те са задължителни, независимо дали сме онлайн или на живо.

Галерия снимки от Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най ...