УНСС сред основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена наука

петък, 07 май 2021 13:01

УНСС е сред основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена наука. През изминалия месец в портала бяха публикувани над 1 500 публикации от научните издания на УНСС, които са с отворен достъп. „Възприемането на принципите на отворената наука и културата на споделяне на научна информация е едно от приоритетните направления в Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в УНСС“, заяви доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество. „На институционално ниво работим усилено в тази насока и резултатите вече са налице. Ще продължим и занапред автоматичното публикуване на научните издания на УНСС в портала за отворена наука.“

Възможно е всеки преподавател да допринесе за утвърждаването на културата на споделяне на научна информация, като сам публикува резултатите от своята научна дейност в портала. „Това може да стане при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че авторите не са отстъпили изключителното право за използване на произведението от друго лице“, добави доц. Мусов.

За целите на публикуването на научноизследователски резултати е необходима регистрация в портала, която да бъде оторизирана от модератор на УНСС. Допълнителна информация: тук.

Галерия снимки от УНСС сред основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена нау ...