УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Електроенергийния системен оператор

четвъртък, 22 април 2021 16:02

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и инж. Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. 

Проф. д-р Димитър Димитров и инж. Ангелин Цачев

Ректорът отбеляза, че почти всяка седмица в университета се подписват по няколко меморандума, и техният брой вече доближава 300. Той подчерта, че това не е самоцелно, а винаги има, и се търсят резултати. Проф. Димитров напомни за създадената организация за работа с партньорите и за специалния регистър, който следи за изпълнението на меморандумите. 

Проф. Димитров вижда голям потенциал в сключения меморандум и за преподавателите, и за студентите. За инж. Цачев една от основните политики на компанията е привличането на млади и креативни колеги.

Инж. Ангелин Цачев, изпълнителен  директор на ЕСО и  възпитаник на УНСС, смята за ”основен приоритет на компанията сътрудничеството с научната и академична част на обществото и висшите учебни заведения в страната и в чужбина”. Той обърна внимание, че до този момент са работили най-вече с техническите университети, но при пазарните обединения, които се осъществяват в момента и интегрирането на българския енергиен пазар към общия европейски пазар, имат нужда от специалисти в икономическата област. Сключването на този меморандум, ще помогне на компанията да преминат по-плавно през този важен период за целия електроенергиен сектор, допълни още инж. Цачев.

Според него меморандумът в кратки срокове ще даде много добри резултати, като за начало от месец юни ще започнат и платени летни стажове за студенти от УНСС.

В срещата за подписване на меморандума участваха още  проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (в средата) и  гл. ас. д-р Петкан  Илиев (вдясно), координатор на проекта.

Очаква се Меморандумът за сътрудничество да осигури по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики и други инициативи, както и организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми.

Галерия снимки от УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Електроенергийния системен оператор ...