УНСС – съорганизатор на международна научна конференция

петък, 09 април 2021 14:30

Московският регионален технологичен университет „А.А. Леонов“, УНСС и Беларуският държавен университет по информатика и радиоелектроника организираха Деветата международна научна конференция на тема „Бъдещи тенденции, организационни форми и ефективност в развитието на сътрудничеството между руски и чуждестранни университети“. Събитието се проведе на 8 и 9 април 2021 г. в гр. Корольов, Московска област и онлайн. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна към международния  форум с приветствено слово.

Проф. д-р Димитър Димитров

„За мен е огромно удоволствие да приветствам всеки един от вас от името на най-стария, най-авторитетния и най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Разглеждайки основните теми на конференцията, бих могъл да заявя, че няма съмнение в нейния успех. Дигиталната учебна среда играе жизненоважна роля в образователните системи в наши дни. Стратегията за развитие и международните дейности на всеки един университет са тясно свързани помежду си и дори повече - международните дейности са задължителни за модерния университет по пътя му към интернационализация и световно признание“, посочи ректорът в словото си. Той обърна внимание и на темите, селектирани в студентската секция, които според него не трябва да останат незабелязани, защото се открояват със своята насоченост към предизвикателствата в настоящата ситуация. „Въпреки обстоятелствата, заради които форумът се провежда онлайн, аз съм сигурен, че той ще послужи като солидна основа за бъдещо взаимно изгодно сътрудничество“, подчерта ректорът в приветствието си.

От УНСС в конференцията участваха гл. ас. д-р Кристиан Желев, координатор по международно сътрудничество и преподавател в катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Марко Тимчев, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и д-р Виолина Ненчева от катедра „Индустриален бизнес“. Доклади по темата изнесоха водещи специалисти от Русия и чужбина, представители на държавни структури, културни и образователни институции.

По време на форума бяха обсъдени теми със жизненоважна насоченост към развитието на международното сътрудничеството между университетите, теоретичните и практическите аспекти на изграждането на интеграция в контекста на глобалната дигитализация на обществото, информационните технологии и дигиталната учебна среда като инструмент за модернизиране и подобряване на качеството на образованието, а темите в студентската секция насочиха вниманието на участниците към аспектите на образователната интеграция на младите хора в настоящия контекст. 

Галерия снимки от УНСС – съорганизатор на международна научна конференция  ...