“Economic Alternatives” ще бъде индексирано в Scopus

понеделник, 05 април 2021 14:35

Научното списание “Economic Alternatives” на УНСС ще бъде индексирано в световната база данни с научна информация Scopus. Това става ясно от писмо на Content Selection & Advisory Board (CSAB). В него се казва, че прегледът на научното издание е приключил успешно, както и че „CSAB препоръчва заглавието да бъде прието за включване в Scopus”. Процесът на индексиране ще бъде финализиран в рамките на следващите три месеца.

„Това е голям успех за УНСС и истински атестат за научноизследователския капацитет на академичния състав на нашия университет. Дължим този успех преди всичко на главния редактор на „Economic Alternatives“ – проф. д.н. Пенчо Пенчев, на неговите системни усилия и вяра в крайния резултат. Поздравления и за всички останали колеги, допринесли за успеха!“, заяви доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество на УНСС, по повод предстоящото индексиране на научното издание в Scopus.

Галерия снимки от “Economic Alternatives” ще бъде индексирано в Scopus ...