Студентите от УНСС гласуват с уверение

петък, 02 април 2021 11:30

УНСС е единственият университет, който предоставя на студентите си електронна студентска книжка. Действащият Изборен кодекс не предвижда възможност за гласуване с иновативния дигитален документ и затова, съгласувано с ЦИК, на студентите, които няма да гласуват по местоживеене, ще бъде издавано уверение.

„Създали сме организация и дирекция „Учебна дейност“ ще работи на 3 и 4 април от 7:00 до 19:00 часа. Ще се води регистър на издадените уверения, така че да бъде предотвратена възможността за повторно издаване на документа за гласуване“, обясни зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска.

Уверенията ще се издават при спазване на дистанция и строги противоепидемични мерки.

Галерия снимки от Студентите от УНСС гласуват с уверение ...