101 години от рождението на академик Евгени Матеев – патриархът на икономическата наука в България

четвъртък, 01 април 2021 10:56

УНСС с гордост отбелязва 101 години от рождението на един от най-светлите умове на българската икономическа мисъл, великолепен анализатор и диагностик на обществените процеси – академик Евгени Матеев.

На тази дата празнуват катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и специалност „Стратегическо планиране“.

Учен, развил авангардните постижения на световната икономическа наука, благодарение на когото българската икономическа наука полага основите на най-модерните направления – икономическа кибернетика и иконометрия.

По собствените думи на акад. Матеев основната област на неговите научни интереси се явява изследването на икономиката и на процесите на нейното управление от позициите на общата теория на системите. Той е един от малкото изследователи в света, който има впечатляващи достижения в областта на теорията на икономическите системи и на системния подход в анализа, изследването и управлението на икономиката.

Благодарение на изключителните си управленски качества акад. Евгени Матеев заема последователно важни постове във висшите държавни органи – първи зам.-председател и председател на Държавния комитет за планиране (1951-1953 г.), председател на Централното статистическо управление (1953-1960 г.), председател на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (1965-1972 г.). Председател е на Съвета по възпроизводство на материалните ресурси в Държавния съвет на НРБ (1972-1981 г.)

Светът също оценява по достойнство голямата личност на акад. Матеев. Той получава два много високи мандата: единият – председател на Икономическата комисия за Европа към ООН със седалище в Женева, вторият – вицепрезидент на Международната организация на транснационалните корпорации.

Творчеството на акад. Матеев е посветено на откриването на системи, съответстващи на универсума на икономиката. Това творчество е един шедьовър на разработката и прилагането на философията на системния подход в изследването и управлението на икономическите системи, на прехода от анализ на ниско равнище към използване на системоанализ от висок ранг в управлението на икономическите системи, припомнят от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Галерия снимки от 101 години от рождението на академик Евгени Матеев – патриархът на икономическат ...