Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

сряда, 24 март 2021 17:01

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), подписаха меморандум за сътрудничество (на снимката долу).

УНСС и СОАПИ ще си сътрудничат за изграждането на висококвалифицирани специалисти, които с актуални и иновативни знания, умения и компетенции да допринесат за конкурентоспособността и растежа на икономиката и бизнеса.

„Университетите са стратегически партньор за нас, защото те подготвят бъдещето на един град, на една държава и би следвало да работят в тясно сътрудничество с агенции като нашата“, коментира д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на СОАПИ.

„В УНСС вие сте на точното място. Университетът предлага обучение в шест професионални направления с 43 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, които непрекъснато се модернизират и осъвременяват в унисон с изискванията на работодателите и бизнеса. Имаме 21 центъра и 3 института, които се занимават с научноизследователска дейност. Като водещ приоритет сме си поставили развитието на стартъпи и учебно-тренировъчни фирми“, посочи проф. д-р Димитър Димитров.

СОАПИ и УНСС ще си партнират при осъществяване на практическа подготовка на студентите в реална работна среда

Меморандумът обхваща двустранното сътрудничество в обмена на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на двете институции, и съдействие за участие на представители на СОАПИ в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или други прояви, организирани от УНСС.

СОАПИ ще съдейства на студентите за включването им в инвестиционни проекти чрез партньори на агенцията. Младите хора ще могат да разчитат и на информация за вакантни работни позиции в СОАПИ.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, а от страна на СОАПИ е д-р Вергиния Стоянова, изпълнителен директор.

На подписването присъстваха доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Димитър Димитров, д-р Мария Христова, проф. д-р Цветана Стоянова, д-р Вергиния Стоянова и проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност (на снимката горе - от ляво надясно).

 

За Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ)

Част от общата администрация на Столичната община.

Агенцията е създадена през 1992 г. като официалната институция, ангажирана с процесите по приватизация на общинска собственост в град София.

През 2015 г. СОАПИ разшири обхвата на дейността си, чрез създаването на звено за насърчаване на инвестициите в София.

Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на гр. София като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени, както и града да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за привати ...