С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание

вторник, 23 март 2021 15:29

На тържествена церемония имената на председателите на Общото събрание бяха поставени редом с имената на ректорите на Университета за национално и световно стопанство.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри почетно пано „Председатели на Общото събрание на УНСС“ с имената на проф. д-р Любен Караниколов, председател на Общото събрание на УНСС от 1999 до 2005 г., проф. д-р Благой Колев, председател в периода от 2005 до 2011 г. и проф. д-р Стоян Стоянов, председател от 2011 до 2015 г.

„Днес изразяваме своята признателност към тези достойни личности, дали своя неоценим принос за развитието на университета“, подчерта в изказването си ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и настоящият председател на Общото събрание проф. д-р Лалко Дулевски символично откриват почетното пано 

Проф. д-р Димитров благодари и на действащия председател на Общото събрание проф. д-р Лалко Дулевски за неговите непрекъснати усилия за издигане авторитета на УНСС и за създаване на полезни работещи партньорства.

Проф. Дулевски изтъкна: „Поставянето на достойно място на имената на досегашните председатели е същевременно символ на почитта към Общото събрание и неговите 384 членове, които формират неговия състав. Това е едно начало, което оттук нататък все повече ще се вписва във вековната традиция на УНСС. Традиция, която олицетворява духа на нашия университет и неговата сила.“

На събитието присъстваха двама от бившите председателите на Общото събрание - проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Стоян Стоянов. По щастливо съвпадение в този ден проф. Караниколов празнува и рождения си ден.

Проф. д-р Лалко Дулевски, проф. д-р Любен Караниколов, проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Стоян Стоянов (от ляво на дясно)
  Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подари на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Стоян Стоянов юбилейни монети "100 години УНСС", прототип на „Златната книга“ на университета и енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС.“

„УНСС дава сериозна перспектива и за преподавателите, и за студентите. В университета се съчетават специалности, които са много конвертируеми и студентите намират много добра реализация. А когато преподавателите са творчески и креативни личности и с упорита работа, те достигат до сериозни резултати. Затова УНСС е перспективен и атрактивен университет, не само за България, но и за чужбина“, каза проф. Караниколов.

Проф. д-р Любен Караниколов беше придружен на посещението си в УНСС от своя син и доскоро министър на икономиката - Емил Караниколов

„За мен това е признание за цялата институция, цялата история и традиция на университета. В УНСС всички хора са качествени, всеки един може да допринася за развитието на университета. Нека всички да сме живи и здрави в тези времена и университетът ще преуспее“, заяви проф. д-р Стоян Стоянов - почетен ръководител на катедра "Счетоводство и анализ".

"УНСС е моят университет. Той е най-дългата, най-интересната и най-ползотворната част от моя живот", допълни проф. Стоянов.

На церемонията присъстваха и проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, Ангел Стойков, председател на Студентски съвет при УНСС, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентски съвет при УНСС (на снимката горе - от ляво надясно).

По повод събитието във фоайето на УНСС беше разположена изложба от снимки, представящи дейността на председателите на Общото събрание на УНСС през съответните периоди.

За Общото събрание на УНСС

Общото събрание е висш колективен орган за управление на университета.

През 1999 г. Народното събрание със Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование приема, че Общото събрание избира за срока на мандата си председател и заместник-председател. Дотогава се е избирал председател само по време на заседание. Председателят на Общото събрание се избира с обикновено мнозинство 50+1.

Общото събрание избира с тайно гласуване за срока на мандата си ректор на университета измежду хабилитираните си членове и предлага на компетентния министър сключването на договор за управление. Определя числеността, структурата и членовете на Академичния и Контролния съвет на университета. Приема, изменя и допълва Правилника за дейността на УНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет. Поради пандемията от COVID-19 за първи път през 2020 г. Общото събрание на УНСС се проведе онлайн. Повече от 350 делегати взеха участие.

Галерия снимки от С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението  ...