ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители

понеделник, 20 юли 2020 16:24

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), подписаха договор за провеждането в УНСС на електронни изпити за придобиване на правоспособност на дипломираните експерт-счетоводители (на снимката долу).

„С подписите си днес потвърждаваме нашето дългогодишно сътрудничество с единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт-счетоводители в България, в която работят много наши възпитаници“, заяви ректорът проф. Димитров след подписването на договора. „Първото, което научих за вашата професия, е, че счетоводството е симфония от цифри“, каза той. „Счетоводството е симфония от цифри, в която главният счетоводител е диригентът“, допълни г-н Костов.  

На подписването присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата.

Координатор по договора от страна на УНСС е проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, а от страна на ИДЕС - г-жа Светослава Велинова, изпълнителен директор.

Галерия снимки от ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити  за дипломирани експерт-счетоводители ...