ОФИЦИАЛНО: УНСС е част от Европейския университет ENGAGE.EU

четвъртък, 09 юли 2020 13:29

Днес Европейската комисия обяви резултатите от втората покана за набиране на проектни предложения „Европейски университети“ – водеща инициатива на ЕС за изграждане на университетите на бъдещето. Заедно с други водещи европейски университети в областта на икономиката и социалните науки УНСС създаде ENGAGE.EU – една от избраните университетски мрежи, за да предоставя на европейските граждани набор от компетенции, необходими за справяне с основните социални предизвикателства, пред които е изправена Европа: цифровизация и изкуствен интелект, изменение на климата и устойчиво развитие, застаряване на населението, миграция и др.

ENGAGE.EU е мрежа от седем университета, които споделят европейски ценности и глобална перспектива, и са алма матер на общо над 100 000 студенти:

Седемте университета обединяват усилия, за да постигнат уникална синергия от своя безценен опит, като издигнат съществуващото сътрудничество на качествено ново ниво, ръководено от обща цел, единен подход и запазване на автентичността на всеки от партньорите.

Ректорите на седемте университета, Виена, януари 2020 г.: (от ляво, надясно): проф. д-р Димитър Димитров (ректор на УНСС), проф. д-р Øystein Thøgerson (ректор на NHH), проф. д-р David Alary (Първи зам.-ректор на UT1), проф. д-р Edeltaud Hanappi-Egger (ректор на WU), проф. д-р Andrea Prencipe (ректор на LUISS), проф. д-р Klaas Sijtsma (ректор на TilU) и проф. д-р Thomas Puhl (президент на University of Mannheim)

Основната цел на ENGAGE.EU е да превърне своите студенти в  социално ангажирани европейски граждани с широко въздействие върху развитието на съвременното общество. Изграден върху солиден фундамент в областта на икономиката и социалните науки, алиансът преследва три взаимосвързани специфични цели: (1) ангажиращо обучение, (2) ангажиращи научни изследвания иновации и (3) ангажиране в обществените проблеми. Тези цели ще бъдат постигнати посредством:

  • създаване на съвместен ENGAGE.EU виртуален кампус с общ каталог на курсове и множество възможности за физическа и виртуална мобилност, специфични университетски курсове и широко предлагане на микро-квалификации за обучаващи се от всички възрасти и квалификации;
  • учредяване на ENGAGE.EU тинк-танк (Център за напреднали европейски изследвания на социалната промяна), който създава споделени бази от знания и нови формати за научни изследвания с цел укрепване на връзките между изследователи, студенти и заинтересовани страни – бизнес, нестопански организации и публични институции;
  • развитие на ENGAGE.EU лаборатории за студенти, самостоятелно учащи през целия живот, изследователи, иноватори и различни организации като иновативни модели на сътрудничество за решаване на реални проблеми с помощта на знанието, както и за съвместно създаване за ново обучение на европейските граждани и
  • разработване на ENGAGE.EU дуални обучителни програми, които интегрират заинтересовани страни извън академичните среди като партньори в обучението, изследванията и иновациите, насърчавайки регионалната и международната отговорност в развитието на личностни и професионални компетенции.
Ректорът на УНСС след учредяването на ENGAGE.EU, Виена, януари 2020 г.

Тригодишният проект е резултат от съвместните усилията на международен екип от експерти. Доц. д-р Михаил Мусов координира работата на българския екип в състав: проф. д.с.н. Елка Тодорова, проф. д-р Камелия Стефанова, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Светла Бонева, доц. д-р Мартин Осиковски, д-р Росица Велинова и д-р Савена Борисова. Проектът предоставя уникална възможност за апробиране на нови модели на образование и научни изследвания и за анализ на техния потенциал за по-нататъшното повишаване на качеството, международната конкурентоспособност и привлекателността на европейското висше образование. УНСС кани заинтересованите страни да следят проектните дейности и да допринесат за успеха на всички Европейски университети в предстоящите предизвикателства.

Повече за ENGAGE.EU: http://engageuniversity.eu/

Галерия снимки от ОФИЦИАЛНО: УНСС е част от Европейския университет ENGAGE.EU  ...