Ректорът на УНСС е новият главен секретар на Съвета на ректорите

сряда, 08 юли 2020 10:18

Съветът на ректорите на висшите училища в Република България избра ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за главен секретар на Съвета на отчетно-изборното събрание, проведено на 7 юли т.г.

Ректорът проф. Димитър Димитров

Новият председател на Съвета на ректорите е проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, а зам.-председатели са ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев и ректорът на Бургаския свободен университет проф. Галя Христозова.

Съветът на ректорите обединява ректорите на всички български висши училища. Сред неговите цели са: да подпомага своите членове и да съдейства за изграждането на стабилна и отворена университетска система; да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и на научните изследвания; да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции; да предлага на академичната общност форум за обсъждане на актуални теми, свързани с висшето образование, науката и университетските политики; да представлява висшите училища на национални и международни форуми по проблеми на висшето образование и на научните изследвания; да съдейства за доброто сътрудничество между университетите, както и между университетите и други организации.

На добър час, г-н ректор!

Галерия снимки от Ректорът на УНСС е новият главен секретар на Съвета на ректорите ...