Професор от УНСС е новият член на УС на БНБ

сряда, 22 април 2020 16:41

Проф. Николай Неновски, директор на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания (НИЦПИИ) на УНСС и преподавател в катедра „Финанси“ на нашия университет, е назначен с указ на президента за член на Управителния съвет на Българската народна банка. Той ще встъпи в длъжност на 13 юни т.г. на мястото на друг преподавател от УНСС - доц. д-р Лена Русенова от катедра „Финанси“, чийто мандат изтича на тази дата. Проф. Неновски беше член на УС на БНБ и в периода 2002 - 2008 г.

Проф. Неновски е изтъкнат изследовател в областта на паричните теории и паричната политика. Освен в УНСС, той е преподавател и в Университета в Амиен, Франция, както и гост-лектор в още редица висши училища в света.

Проф. Неновски в УНСС по време на четвъртата международна научна конференция по икономически и парични проблеми на тема „Новите реалности в ЕС и мястото на балканските страни“, организирана от НИЦПИИ и катедра „Финанси“

Всички членове (с изключение на един) на сегашния УС на БНБ са възпитаници и/или преподаватели в УНСС.

Галерия снимки от Професор от УНСС е новият член на УС на БНБ ...