УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България

сряда, 29 януари 2020 17:46

Съвместни действия и обединени усилия за обогатяване и разширяване на сътрудничеството между УНСС и Съдърланд Глобъл Сървисиз България разискваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Димитър Гълъбов, изпълнителен директор на международната компания за България, възпитаник на нашия университет.

На срещата присъстваха доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и представителите на компанията: г-н Стефан Стояновски, директор Привличане на таланти за Европа, и г-жа Ирина Гешева асистент на изпълнителния директор. 

Доц. д-р Нончо Димитров, г-жа Ирина Гешева, г-н Димитър Гълъбов, проф. д-р Димитър Димитров и г-н Стефан Стояновски (от ляво надясно)

Ректорът представи виждането си УНСС да разчупи традиционния модел на обучение - студентите да работят върху реални практически задачи, а преподавателите също да бъдат част от този процес, осъществявайки връзката ментор - преподавател.

Проф. Димитър Димитров

На срещата беше обсъдена възможността студенти от различни специалности да се включат в стажантски програми поради обширната и разнообразна дейност на Съдърланд - една от най-големите компании за трансформация на процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални вертикали.

Г-н Димитър Гълъбов и проф. Димитър Димитров

Обсъдена беше и адаптацията на програмата за обучение на чуждестранни студенти и ефективното използване на помещения, собственост на университета, за работни места. 

С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна Съдърланд е един от най-големите работодатели в България. Компанията отваря врати в страната през 2008 г. и оттогава до днес екипът й достигна над 3000 служители, които предлагат техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 17 езика. Съдърланд е носител на множество награди, включително за корпоративна социална отговорност, за офис пространство, работодателски отличия и много други.

Галерия снимки от УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България  ...