Ректорът и изпълнителният директор на института „Отворено общество“ обсъдиха Рейтинговата система на висшите училища

вторник, 28 януари 2020 9:31

На работна среща ректорът проф. д-р Димитър Димитров обсъди с г-н Георги Стойчев, изпълнителен директор на институт „Отворено общество“, и г-н Юри Велев, зам.-главен редактор на в. „24 часа“, показателите, по които нашият университет се представя най-добре в Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ), както и идеи за нейното усъвършенстване. В срещата участва и доц.   д-р Мартин Осиковски от катедра “Медии и обществени комуникации”.

Г-н Юри Велев, г-н Георги Стойчев, проф. Димитър Димитров и доц. Мартин Осиковски (от ляво надясно)

Ректорът посочи, че въвеждането на добре дефинирани измерители е добра практика, която създава условия за ясно позициониране на участниците в системата на висшето образование в България. Същевременно проф. Димитров отбеляза, че натрупването на множество различни системи, по които висшите училища се оценяват и отчитат, понякога се оказва сериозно предизвикателство.

Ректорът проф. Димитър Димитров

Доц. Мартин Осиковски подчерта, че през последните години РСВУ е „провокирала“ по-сериозно вглеждане в качеството на научната и образователната дейност на българските университети и особено на нейните количествени измерители. Според него обаче в бъдеще специално внимание следва да се отделя на спецификата на различните научно-образователни сфери, които се наблюдават от РСВУ (точни науки, социални и хуманитарни науки, изкуства) и към всяка от тях да се прилагат различни показатели.

Галерия снимки от Ректорът и изпълнителният директор на института „Отворено общество“ обсъдиха Рей ...