Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания

вторник, 28 януари 2020 9:23

Продължаване на успешното сътрудничество, бъдещи съвместни активности и развитие на връзката университет - бизнес обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на Виваком г-н Атанас Добрев, възпитаник на УНСС. На срещата присъстваха г-жа Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации“ в телекомуникационната компания, доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МРЦК) и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“.

По време на срещата

Стажантските програми се развиват успешно. Време е да засилим сътрудничеството си и в научната област, защото ни е нужен вашият изследователски и аналитичен потенциал, изтъкна г-н Атанас Добрев. Виваком има желание да работи и за създаване на наука и анализи, които да бъдат полезни за бизнеса. Научните проекти също са обвързани със студентите и това е дейност, която трябва да засилим. От вас няма да очакваме толкова да ни дадете готов продукт, колкото да кажете дали в нещо има смисъл или не, каза той.

Г-н Атанас Добрев

Ние също сме заинтересовани от изследването на проблемите, които ви вълнуват. Няколко от нашите катедри се занимават с такива проекти и има много възможности за развитие на науката. По отношение на стажантите моделът, изграден във Виваком, много добре съответства на нашите потребности, защото по време на стажовете студентите влизат в реална среда. Можем да подобрим още повече и обучението чрез менторство и допълнителни обучения. Ние имаме много студенти, чиито специалности са тясно свързани с вашата работа, каза проф. Димитров и посочи, че за успешното  партньорство допринася и добрата работа на МРЦК.

Проф. Димитър Димитров

40% от стажантите ни остават на работа във Виваком. Най-голям е процентът на студентите от УНСС, заяви г-жа Веселка Вуткова.

На срещата беше обсъдено и сътрудничеството в доброволчески инициативи.

Проф. Димитров и г-н Добрев

Констатирано беше, че партньорството между двете институции успешно осигурява много възможности за професионално ориентиране и подготовка на студентите от нашия университет за бъдеща успешна професионална реализация. Всяка година Виваком участва в Дните на кариерата и осигурява стажове и практики на наши студенти с интерес към новите технологии.

Гл. ас. д-р Петкан Илиев , проф. Димитър Димитров, г-н Атанас Добрев, г-жа Веселка Вуткова и доц. Росен Кирилов (от ляво надясно)

Галерия снимки от Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен  ...