Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027

неделя, 26 януари 2020 11:24

В Голямата конферентна зала на УНСС беше представен социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027. Във форума взеха участие г-жа Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, възпитаничка на УНСС, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, експерти от МЗХГ и др.

Министър Десислава Танева и ректорът проф. д-р Димитър Димитров откриват форума

Министър Танева изрази удовлетворението си от факта, че анализът за развитие на селските райони е направен от най-големия бизнес университет в България. Тя посочи, че целта на SWOT-анализа е да подпомогне определянето на основните проблеми, потребности и възможности за развитие на селските райони като основа за разработване на следващия стратегически документ „Идентифициране на потребностите“ и средствата да бъдат вложени в най-необходимите дейности за подпомагане на сектора.

Министър Десислава Танева

Ректорът подчерта, че изборът на УНСС за домакин на форума не е случаен, защото нашият университет, който през май ще чества своята 100-годишнина, е доказал безспорното качество на научните си изследвания и на обучението на кадри за държавното управление. Форумът е показателен и за добрата връзка между институциите и образованието, бизнеса и науката, практиката и обучението, посочи проф. Димитров и изрази увереността си, че резултатите от анализа ще бъдат полезни за бъдещото развитие на селските райони.

Министър Десислава Танева написа своето послание в Златната книга на УНСС (на снимката горе):

„С огромно вълнение – за мен е чест да съм част от личностите, оставили послания в настоящата Златна книга. Златна книга на историята на университет, обучил поколения българи, управлявали и управляващи държавата, финансови институции, малки и големи бизнес компании. Университет, обучил и поколения чужди граждани, израснали после като управленци в техните страни и посланици на нашата българска наука, знания, човешки добродетели и българска история.

Пожелавам и желая още много поколения да получат тук своето образование, да получат силата от опита и го приложат у нас и в света, оставяйки ярка, българска следа в достиженията на науката, държавното управление и икономиката.

Светът е изправен пред огромно предизвикателство как да продължим да живеем, опазвайки околната среда, как да живеем в хармония и къде е баланса във всички необходимости.

Като възпитаник на университета знам – оттук могат да излязат и решения, и личности, които да се справят с предизвикателствата днес!“

Проект за SWOT на социално-икономически анализ на развитието на селските райони беше представен от проф. д.ик.н. Пламен Мишев, преподавател в катедра "Икономика на природните ресурси" и ръководител на екипа, изготвил анализа.

Проф. Пламен Мишев (вторият от ляво надясно)

По време на форума беше представена актуална информация за хода на преговорния процес след приключване на работата на Финландското председателство, както и за напредъка в работата по законодателните предложения на ЕК за ОСП 2021 - 2027. Доклади по темата представиха г-жа Мария Христова, координатор ОСП в МЗХГ, и г-н Георги Ралчев, първи секретар на Постоянното представителство на България в Брюксел, които дефинираха основните приоритети в позицията на България за развитие на селските райони в контекста на ОСП 2021 - 2027.

Доц. Светлана Александрова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС (2011 - 2019) и г-н Георги Ралчев (отдясно на ляво)
В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и н ...