Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”

сряда, 29 май 2019 13:59

В Голямата конферентна зала се поведе кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Той се финансира от PMI IMPACT, глобална финансираща инициатива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незаконната търговия, включително контрабандата и свързаните с нея престъпления. Проектът на УНСС е сред 32-ата избрани проекта от повече от 200 проектни предложения от целия свят в първия кръг финансиране на инициативата.

Проектът се разработва от група експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Доц. д-р Валентин Радев, възпитаник на УНСС, зам.-председател на парламентарната  Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, г-н Стефан Балабанов, възпитаник на УНСС, зам.-министър на вътрешните работи, г-н Емил Димитров, възпитаник на УНСС, председател на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата (отляво на дясно)

Проф. Димитров благодари на ръководството на университета и на съответните институции за оказаната подкрепа и посочи, че положителните резултати от проекта са огромен успех в борбата с контрабандата на тютюневи изделия. Приложеният специфичен статистически модел за анализ на данни е огромна крачка напред, защото може да бъде използван успешно и в други сфери. Той осигурява достатъчно надеждна информация за взаимовръзката между незаконната търговия и фалшификацията и другите престъпления (корупция, организирана престъпност, сива икономика, трафик на хора и др.) от една страна, и за начините за ефективно противодействие - от друга страна, каза ръководителят на проекта.

Откриването на кръглата маса

Убеден съм в успеха на проекта от самото начало, защото познавам академичния потенциал на катедра „Национална и регионална сигурност“ и връзките на УНСС с практиката, заяви ректорът проф. Статев. Той поздрави участниците за положителните резултати от проекта и изтъкна тяхната значимост не само за Филип Морис Интернешънъл, но и за успеха на борбата с контрабандата на тютюневи изделия на регионално, европейско и световно ниво. Ректорът предложи на организаторите след приключване на кръглата маса да направят резюме на резултатите, което да бъде предоставено на заинтересованите институции.

Проф. Стати Статев (в средата) 

Доц. д-р Валентин Радев поздрави УНСС за успешния проект и изрази своето удовлетворение от това, че академичната общност е включена в процеса на борбата с контрабандата, защото разполага с успешна методика в тази област. Изпълнителната власт уважава и обръща внимание на научните резултатите от работата на изследователите от УНСС, посочи той.

Доц. д-р Валентин Радев (вляво)

УНСС получи положителна оценка за постигнатите резултати по проекта и от министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Неговият заместник г-н Стефан Балабанов подчерта, че контрабандата не е само български проблем, но България е постигнала големи успехи в тази област и трябва да се гордее с тях. Зам.-министърът изрази доверието си в академичната общност и посочи, че щом научните среди са се заели с проблема, той ще бъде разрешен. 

Г-н Стефан Балабанов (вдясно)

Г-н Емил Димитров благодари на академичната общност за съдействието в борбата с проблем от държавна значимост, изтъкна, че проектът е помогнал за връщането на приходи от контрабандата с тютюневи изделия в бюджета и подкрепи твърдението си с конкретни данни. Според него такъв проект би разрешил въпроса с контрабандата и в други области, например в сферата на горивата.

Г-н Емил Димитров

От името на тютюнопроизводителите в България г-н Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 (НАТ-2010), изрази  увереност в успешните резултати от проекта. Това е начин със съдействието на научните среди в уязвим сектор като тютюнопроизводството контрабандата да се пребори напълно и да бъдат защитени интересите на тютюнопроизводителите, посочи той.

Г-н Цветан Филев

В продължение на три дни резултатите от проведените по проекта изследвания бяха представени пред експерти от национални и международни институции, представители на академичната общност и на частния сектор, които се занимават с проблемите с незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с нея престъпления. В рамките на събитието се проведе пилотно обучение на група експерти от Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Националната агенция по приходите и бяха представени обучителни материали,  предназначени за експерти от публичния сектор.

По време на кръглата маса

Галерия снимки от Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (ан ...