Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт

понеделник, 27 май 2019 12:01

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул.

Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в конференцията (отдясно на ляво)

Във форума, организиран от Политехническия университет на Валенсия и EUROKD, участваха изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове в САЩ, Япония, Финландия, Португалия, Италия, ОАЕ, Малта, Индонезия, Пакистан, Германия, Турция и др., както и  представители на бизнеса.

След двустранно анонимно рецензиране (според изискванията на Scopus и Thomson Reuters) до участие в конференцията бяха допуснати 50 доклада. Сред тях беше докладът на тема „Нов подход за регулация на риска в банките” на нашите преподаватели, представен от проф. Даниела Фесчиян, който получи висока оценка и ще бъде публикуван в няколко индексирани списания с висок impact factor.

Проф. Джефри Девил директор МВА на Университета във Валенсия, и проф. Лутфихак Алпкан от Истанбул поздравиха проф. Фесчиян след като тя съобщи, че на 21 май УНСС – най-старият, най-големият и най-авторитетният бизнес университет в Югоизточна Европа отбеляза своя 99-и рожден ден

Галерия снимки от Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт ...