Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките

четвъртък, 23 май 2019 12:30

Първата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки на тема „Знанието по логистика на управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. Организатори на събитието бяха катедра „Логистика и вериги на доставките“ и Българската асоциация по логистика.

При откриването на форума (от ляво надясно): проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра “Логистика и вериги на доставките“ и председател на УС на Българската асоциация по логистика, г-н Емил Димитров, директор логистика в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Антон Петров, мениджър верига на доставките в БТЛ Индъстрийз АД, Арно Куюмджиян, директор управление на материалите и закупуване във Фесто производство ЕООД, г-н Пламен Селнички, директор логистика в „dm България“ ЕООД, и г-н Паско Пасков, управител на Степ-Софт Алианс ЕООД 
В аула „Максима“

В приветствието си към участниците в конференцията проф. Мирослава Раковска изтъкна взаимната обвързаност на бизнеса, науката, висшето образование и студентите, които имат най-голям потенциал за развитие в бъдеще.

Проф. Мирослава Раковска

Логистиката и управлението на веригата на доставките са единственият сектор в икономиката, който свързва силно хора, компании и цели държави. Бизнесът обаче непрекъснато се сблъсква с недостиг на специалисти в областта - търсенето е шест пъти по-голямо от предлагането, подчерта проф. Раковска. Катедра „Логистика и вериги на доставките“ винаги е търсила контакти с бизнеса. Преди две години решихме да засилим сътрудничеството си и да обогатим обучението, за да подобрим възможностите на нашите студенти за реализация в България. Това е кауза, на която са се посветили преподавателите в катедрата, каза проф. Раковска.

Форумът е ясно доказателство за това какво представлява Университетът за национално и световно стопанство и как съхранява традициите, заложени преди 100 години, отбеляза ректорът проф. Стати Статев. На 21 май 1920 г. цар Борис III слага подписа си под указа за създаването на втория университет в България – Свободния университет, и това начинание е оценено от тогавашния министър на търговията, промишлеността и труда Атанас Буров като най-доброто за държавата, защото свързва науката с практиката. Тази традиция пазим и досега, заяви ректорът.

Ректорът проф. Стати Статев

УНСС е ефективен, защото практиката е в университета и университетът е в практиката, посочи проф. Статев и отбеляза още, че голяма част от преподавателите в университета в момента са или са били на високи държавни длъжности, както и на водещи позиции в частния сектор. Ректорът предложи след приключването на форума основните изводи от дискусиите, свързани с усъвършенстването на логистиката и управлението на веригите на доставките, да бъдат предоставени на държавните институции.

Днес е специален ден – конференцията се провежда в аула „Максима“, а това значи много, в присъствието на бизнеса, посочи проф. Димитър Димитров. Той изтъкна, че преди две години проф. Раковска е убедила ръководството на факултета в необходимостта от обединяването на логистиката и управлението на веригата на доставка в една катедра – най-младата в нашия университет. Проф. Димитров пожела на участниците в конференцията да не прекъсват веригата на доставките между образованието, бизнеса и институциите.

Проф. Димитър Димитров

От името на бизнеса приветствие поднесе г-н Емил Димитров, възпитаник на нашия университет, който посочи, че в редица български и чужди фирми в областта на логистиката и веригите на доставка работят и други възпитаници на УНСС, някои от които на ръководни позиции. Логистиката много прилича на шаха, защото в тази професия е много важно да мислиш с няколко хода напред, подчерта г-н Димитров и призова студентите да поемат протегнатата ръка на бизнеса и да приложат на практика наученото в университета.

Доц. д-р Благо Благоев прочете поздравителен адрес от катедра „Индустриален бизнес“ на Икономическия университет - Варна до организаторите на научната и бизнес конференция, в който се посочва: „Безспорни са постиженията на катедра „Логистика и вериги на доставките“ на УНСС. Колегите са първопроходници в сферата. Изправени пред предизвикателствата на времето, пожелаваме на екипа на катедрата да не спира да работи за реализацията на огромните възможности на логистиката и управлението на веригите на доставки за подобряване на конкурентоспособността на националното стопанство на основата на връзките между образованието, науката и бизнеса“. 

Доц.д-р Благо Благоев

На конференцията бяха представени 41 доклада, от които 20 на преподаватели, 14 на мениджъри на фирми и практикуващи професионалисти във водещи компании, 5 на докторанти и 5 на студенти от специалността „Бизнес логистика“.

Генерален спонсор на конференцията е Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, основни спонсори са ДБ Шенкер и ТП Истърн Юръп, спонсори са „dm България“ ЕООД, Lufthansa Technik Sofia, БТЛ „Индъстрийз“, Карго Партнер ЕООД и Speedy. Средствата и всички постъпления от таксите ще се използват за обновяване на залата, в която се провежда обучението по логистика и управление на веригите на доставките.

В Деня на логистиката и управлението на веригата на доставките

Галерия снимки от Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доста ...