Кръгла маса-дискусия „Практики на съвместния независим финансов одит в България“

четвъртък, 23 май 2019 12:44

Кръгла маса-дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“, организирана от КПНРО, ИДЕС и ФСФ, се проведе на 22 май в Голямата конферентна зала.

Проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на КПНРО, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, и доц.д-р Даниела Петрова, зам.-ръководител на катедра "Финансов контрол"

Във форума участваха представители на Българската народна банка,  Комисията за финансов надзор,  Асоциацията на българските застрахователи, одиторски дружества, участвали в изпълнение на съвместни одити, и др.

Проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет, и г-н Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО

По време на кръглата маса бяха представени резултатите от изследване на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовите отчети към УНСС за приложимостта на съвместния одит. Обсъдени бяха и резултатите от тематични инспекции на КПНРО.

В Голямата конферентна зала
Участници във форума

Галерия снимки от Кръгла маса-дискусия „Практики на съвместния независим финансов одит в България“ ...