Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва

сряда, 22 май 2019 9:37

В заключителна фаза са преговорите за едногодишна програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет при правителството на Руската Федерация. Във връзка с тяхното финализиране по покана на ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, на посещение в нашия университет беше г-н Пьотр Куприков – съветник на ректора на Финансовия университет.

Проф. Стати Статев и г-н Петр Куприков

Програмата за сътрудничество, която ще бъде в сила от новата учебна 2019/2020 година, предвижда обединяване на усилията в следните конкретни области на образователната и научноизследователската дейност: краткосрочен обмен на студенти и съвместно участие в летни университети; съвместни конференции за студенти и докторанти, както и на съвместни уебинари; активни преговори за създаването на съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол; съвместни публикации на преподаватели, докторанти и студенти в научните издания на двата университета („Обзор исследований в области бизнеса и экономики“ и „Economic Alternatives“); напредък в създаването на Balkans Research Center и др.

На срещата присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания на УНСС, и доц. Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС

Успехът на краткосрочната програма за сътрудничество ще бъде основа за по-нататъшно задълбочаване на отношенията между двата университета и ще представлява своеобразен пробив в академичното сътрудничество между икономически висши училища от Русия и Югоизточна Европа.

Галерия снимки от Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва ...