Университетската библиотека получи дарение от книги по счетоводство

понеделник, 13 май 2019 16:29

Университетската библиотека получи от счетоводна къща „Zara Consult“ ценно дарение - 30 книги от областта на счетоводството.

Трогнати сме от отношението на бизнеса към Университета за национално и световно стопанство. Знаем, че бизнесът е този, който оценява нашия продукт и е атестат за свършената от нас работа. Без него сме като кормчия без кораб, който се лута в открито море. Впечатлена съм от високата оценка за нашите студенти и работата ни. Вие ни създавате усещането за съзидателност, посочи проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, г-жа Павлина Петрова, основател и управляващ директор на „Zara Consult“, г-жа Станка Ценова, директор на дирекция "Университетска библиотека и централен архив“ (от ляво надясно)

Г-жа Станка Ценова връчи от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев свидетелство в знак на благодарност за дарението на г-жа Павлина Петрова (на снимката долу).

По-късно представителите на счетоводната къща, възпитаници на УНСС, се срещнаха със студенти, с които обсъдиха бъдещето на счетоводната професия, възможностите за стажове и реализация на бъдещите висшисти.

Искаме нашите възпитаници да останат в България и смятам, че възможностите, които дава „Zara Consult“, са много добри. Възползвайте се от всяка добра възможност, призова студентите проф. Фесчиян.

В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Университетската библиотека получи дарение от книги по счетоводство ...