Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“

четвъртък, 09 май 2019 14:27

„Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ беше темата на научната студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет.

Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална публикация. Така кредитите започват да се трупат и шансовете при кандидатстване за работа нарастват, посочи при старта на събитието гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев от катедра „Икономикс“.

Гл. асистент д-р Енцислав Харманджиев

Колкото и променлива да е икономическата теория, тя неизбежно се отразява на човешкото поведение. Получените в УНСС знания са едно богатство от „менюта“, които могат да се приложат в различни ситуации, подчерта проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет.

Проф. д-р Маргарита Атанасова

Вашата генерация е с перспектива за следващите 40-50 години. Няма значение на кой континент ще се намирате, няма значение в каква среда ще се развивате, икономическите принципи на живота винаги са водещи. Вие преминавате през различни учебни дисциплини, които ви предлагат знания в областта на макроикономиката и микроикономиката. Всичко това ще ви помогне да се ориентирате по-добре. Убедена съм, че това, което в момента ви затруднява, след време ще ви бъде ценен съветник, особено в ситуации, в които сами трябва да си помогнете, обърна се към студентите проф. Атанасова.

В зала „Тържествена“

В залата са познати лица, които със своето желание и ентусиазъм преминават всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова. 

Галерия снимки от Научна студентска конференция  „Икономическа политика: реалности, възможности и  ...