Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University

четвъртък, 09 май 2019 13:34

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. проф. Стати Статев и президентът на Delta State University (DSU), САЩ, г-н Уилям Лафорж подписаха меморандум за сътрудничество между двата университета (на снимката долу).

Документът предвижда разширяване на образователните, културните и научните връзки между двете академични институции чрез споделяне и трансфер на учебна литература, публикации и др.; обмен на преподаватели, изследователи и служители; развитие на обучителни програми за студенти, преподаватели и служители; организиране на съвместни академични прояви; разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др.

Ректорът проф. Статев оцени като ползотворно петгодишното сътрудничество между двата университета и изрази убедеността си, че то ще продължи да се разширява.

Проф. Стати Статев

Чест е за мен да бъда във Вашия университет. Това е моето трето посещение тук. УНСС е прекрасен университет, заяви г-н Лафорж и покани проф. Статев да изнесе лекция в Delta State University през септември.

Г-н Уилям Лафорж

Ректорът връчи на президента на DSU възпоминателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за неговите заслуги в развитието на сътрудничеството между двете академични институции (на снимката долу).

Гостът подари на проф. Статев иновативна смарт писалка с логото на DSU
На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет и доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University ...