Наша преподавателка е избрана за член на Президиума на МАПРЯЛ

четвъртък, 09 май 2019 11:36

Доц. д-р Антония Пенчева и ст. пр. Светослав Арсениев от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ участваха с доклади в XIV Конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), който се проведе в казахстанската столица Нур Султан (доскоро Астана). В престижния форум взеха участие представители на 47 държави.

Генералната асамблея избра доц. д-р Антония Пенчева за член на Президиума на МАПРЯЛ. С избора на нашата преподавателка България отново зае заслужено място в ръководния орган на световната организация на русистите.

Досега страната ни е била домакин на конгреси на МАПРЯЛ (които се провеждат веднъж на четири години в различни държави) през 1971 г. и 2007 г.

Доц. Антония Пенчева (вляво) с новоизбрания президент на МАПРЯЛ Владимир Толстой – праправнук на Л. Н. Толстой

Следващият XV конгрес ще бъде през 2023 г. в Санкт Петербург.

Галерия снимки от Наша преподавателка е избрана за член на Президиума на МАПРЯЛ  ...