Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“

четвъртък, 09 май 2019 11:16

Първокурсници от специалностите „Международни отношения“, „Политология“ и „Европеистика“ получиха ценни съвети за възможностите за реализация в европейските структури след завършване на образованието по време на публичната лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“. Лектор беше възпитаникът на нашия университет Кръстьо Преславски, зам.-началник на отдел „Наблюдение и анализ на медиите и Евробарометър“ в Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Събитието, организирано от катедра „Политология“, е част от инициативата на ЕК „Обратно в университетите“чиято идея е нейни висши служители да запознават студентите с работата на европейската администрация.

Доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, Кръстьо Преславски и доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“ (от ляво надясно)

Благодаря на Кръстьо Преславски, че отдели от времето си, за да сподели с вас неща, които няма откъде да научите, защото това е разказ по преживяно. Надявам се, че след лекцията ще бъдете по-целеустремени и една идея по-вдъхновени от това, че сте студенти в УНСС, посочи доц. Елена Симеонова.

Доц. Елена Симеонова

Вие разполагате с две много важни преимущества – първото е, че сте европейски граждани и можете да се възползвате от всички възможности, които ЕС предоставя, а второ, че сте млади, обърна се към студентите Преславски. Като първа стъпка в кариерното си развитие можете да се включите в програма „Еразъм+“ и стажовете в евроструктурите, за да обогатите своите CV. Единственото условие е да бъдете активни, да търсите информация, да се явявате на конкурси и да не се отказвате, ако първият ви опит е неуспешен, посочи лекторът.

В Голямата конферентна зала

Предложението на Европейската комисия е бюджетът за образование да се увеличи със 100%, а в ръцете на следващия Европарламент е да го одобри, подчерта Преславски.

Като следваща стъпка в развитието на младите хора лекторът отбеляза възможността за стажове в Европейската комисия. А конкурсите за свободни позиции в ЕК са трамплин за оставане на работа в администрацията на ЕС.

След лекцията възпитаникът на УНСС отговори на многобройните въпроси а студентите.

Галерия снимки от Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ ...