Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“

сряда, 08 май 2019 11:28

Публичната лекция на тема „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ на доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България и преподавател в Юридическия факултет, беше поредната проява в рамките на Академия „Антикорупция“.

Доц. д-р Диана Ковачева беше представена от доц. д-р Георги Петрунов, научен секретар на Академия „Антикорупция“
В зала „Тържествена“

Подкупността не може да бъде изкоренена, но може да бъде ограничена. През последните години в това отношение у нас бяха предприети действия за противодействието срещу нея със създаването на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), изработен беше нов Закон за борба с корупцията, както и Етичен кодекс на служителите в администрацията, посочи лекторът.

Доц. Диана Ковачева

В противодействието срещу корупцията са ангажирани законодателната, изпълнителната и съдебната власт, Сметната палата, омбудсманът, държавната администрация, медиите, гражданското общество, частният сектор и политическите партии, посочи доц. Ковачева.

Правени са опити да се дефинира корупцията, която според Гражданската конвенция срещу корупцията на Съвета на Европа е искането, даването или приемането на подкуп или всяка друга облага или обещание за такава, засягаща изпълнението на задължение. Световната банка приема за корупция завладяването на държавата чрез овладяването на основни лостове на държавното управление от частни икономически интереси, които оказват сериозно влияние върху процесите на вземане на решение в своя полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние. Приети са и няколко конвенции в световен мащаб за противодействие на подкупността, по които България е страна, подчерта лекторът.

Не може да бъде подмината и темата за подаването на сигнали за нередности и корупция, изтъкна доц. Ковачева. Според нея гражданите, които сигнализират за нередности, са важна част от битката с подкупността, но липсва закон за тяхната защита.

Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на благодарност за лекциятаГалерия снимки от Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за проти ...