Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“

петък, 29 март 2019 12:34

Тази поредна конференция, организирана от Студентския съвет и катедра „Регионално развитие“, е резултат от добрата ни комуникация и перфектната работа на  катедрата. Представени бяха над 30 студентски разработки, от които днес журито ще определи трите най-добри, заяви председателят на Студентския съвет Ангел Стойков по време на студентската научна конференция на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“, която се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н Стати Статев.

Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Ангел Стойков и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“ (от ляво надясно) откриват форума

От името на ректорското ръководство проф. д-р Валентин Гоев поздрави студентите за първите им стъпки в науката. Опитвайте се винаги да правите нещата сами, дори да не изглеждат по най-добрия начин. Важно е да правите добавена стойност в науката, а днешните ви разработки са пример за това, посочи проф. Гоев.

Проф. Валентин Гоев

Студентите приветства и доц. д-р Георги Николов. Форуми като днешната конференция са много важни, защото си отговаряме на въпроса защо го правим. Ако ви няма вас, нас няма да има какво да ни вдъхновява. Най-хубавото е да бъдеш в зала, пълна с толкова много мечтатели, защото вие сте бъдещото поколение, което ще донесе развитие, каза доц. Николов.

Доц. Георги Николов

Приех с радост да участвам в конференцията, защото нейната тема е тясно свързана с моята работа. Важно е да направим нашия град привлекателен за инвестиции и начин на живот, за да можем всички да останем тук и да продължим да се развиваме. Надявам се да работим и в бъдеще с вас, за да можем да градим София и България като прогресивно и развиващо се място, посочи Владимир Данаилов, изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Владимир Данаилов

Студентите поздрави и Александър Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция „Електронно управление“. Според него в България има малко млади хора, които имат желание да вземат участие в работата в публичния сектор, който е толкова силен, колкото са силни работещите в него. Когато там има хора, които познават новото и не се страхуват от промените, има успех.

Александър Йоловски
В Голямата конферентна зала

Журито класира на първо място Стефан Люцканов за неговата разработка „Разумните градове в Европейския съюз и необходимостта им в България“. Втори е Даниел Стоянов („Ролята на блокчейн технологиите във финансирането на вертикалното урбанизирано земеделие в иновативните градове“). Третото място зае Есен Чавдарова („Арт квадрат“). Тримата студенти получиха парични награди.

Двама студенти получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г. Това са Мария Мърдева за разработката „Изработване на съвременни технологии за справяне с трафика“ и Александър Димитров за разработката „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“.

Участниците в конференцията

Галерия снимки от Студентска научна конференция „Съвременни концепции  за развитие на интелигентни ...