Наш професор в международна комисия за акредитация на Master’s in Public Administration на Uganda Management Institute

петък, 22 март 2019 15:40

Проф. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в комисия за международна акредитация на магистърската програма „Публична администрация“ на Uganda Management Institute, Kampala, Republic of Uganda. В института се обучават над 3000 студенти от Уганда, Кения, Танзания, Руанда и други страни от Централна и Източна Африка в магистърски и докторски програми по управление и администрация.

Проф. Кацамунска (втората от ляво надясно) на среща с ръководството на института

Обучението в магистърската програма, което е четирисеместриално, се осъществява в 12 модула през първите два семестъра и изследователска работа и защита на магистърска теза през третия и четвъртия семестър.

Среща с работодатели на програмата от държавни институции

В състава на комисията бяха включени: трима членове на International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA): председател - prof. Allan Rosenbaum (Florida International University, USA), Dr. Rachel Emas (School of Public Affairs and Administration, Rutgers University – Newark, USA) и prof. Polya Katsamunska (UNWE, BG).

Среща със студенти

Галерия снимки от Наш професор в международна комисия за акредитация на Master’s in Public Adminis ...