ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС

петък, 15 март 2019 9:17

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW), организира семинар на тема “ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC.

Г-жа Джоана Шуховска, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво надясно)

Събитието бе открито от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Тя припомни, че в резултат на дългогодишното успешно партньорство между двете организации днес студентите имат възможност да се възползват от признаването на до 5 изпита за професионалната квалификация ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) и до 8 изпита за квалификация ICAEW Chartered Accountant. За усилията в утвърждаването на това партньорство проф. Башева благодари на г-жа Джоана Шуховска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, както и на проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Михаил Мусов – координатори по споразумението за партньорство между УНСС и ICAEW.

В първата част на семинара студенти и докторанти получиха безплатен достъп до уеб платформата на ICAEW – University Student Scheme (USS). Тази платформа осигурява достъп до обучение по MS Excel, курс в областта на „cloud accounting“, уебинари, ресурси за усъвършенстване на личностните умения, библиотечни фондове на ICAEW, множество обяви за работа от международни организации и др.

Студенти и докторанти се регистрират в уеб платформата на ICAEW USS

Във втората част на семинара студентите дискутираха различни казуси, целящи да повишат техните умения за подготовка на CV и за успешно представяне по време на интервюта за работа. Вниманието на младите хора бе провокирано от прекия контакт с работодателите и от набора от умения и качества, които бизнесът счита за ключови за професионалния успех.

За допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“.

Галерия снимки от ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти н ...