Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет

четвъртък, 14 март 2019 16:22

Дванадесетият поред обучителен семинар на Студентския съвет (СС) и първи за новоизбраните членове на СС се проведе от 10 до 12 март. В него участваха също докторанти, преподаватели и представители на университетското ръководство.

При откриването на семинара

Гост-лектори бяха гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“, бивш изпълнителен директор на Националната агенция на България по програма „Еразъм“, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов от катедра „Недвижима собственост“, д-р Никола Танаков от катедра „Регионално развитие“, Станимир Стаматев, докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“, и Даниел Парушев, докторант в катедра „Управление“.

Членовете на СС разискваха важни организационни въпроси и  дискутираха по актуални проблеми, сред които бяха неефективната и несправедлива система за финансиране на висшето образование на принципа „държавно субсидиране на брой студенти“, намаляването на броя на студентите в един поток, връщането на семинарните занятия по някои учебни дисциплини, състоянието на инфраструктурата в Студентския град и др.

През втория ден от семинара, чийто гост беше помощник-ректорът Николай Бакърджиев, бяха обсъдени условията в студентските общежития, недостигът на леглова база за студентите на УНСС и пр.

Представителите на домовите съвети ще настояват пред Министерството на образованието и науката и Министерския съвет да предоставени повече блокове за стопанисване от П“ССО“ при УНСС.

Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков се обърна към помощник-ректора с искане за отпускане на повече средства за студентските общежития, както и до края на годината да бъде сменена дограмата на блокове 55Г, 55В, 61А.

Новоизбраният Студентски съвет с мандат 2019 – 2021 г.

Галерия снимки от Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет  ...