Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“

понеделник, 11 март 2019 13:07

Нашият университет беше домакин на среща-дискусия с българския евродепутат Ева Майдел на тема „България в еврозоната – факти и митове“, на която присъстваха ректори, преподаватели и студенти, депутати и др. Форумът беше открит от Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“.

Даниел Парушев, председател на Студентския сенат и зам.-председател на НПСС, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС„магистър“ и дистанционно обучение, Ева Майдел, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ, Димитър Дилчев и Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“ (на снимката от ляво надясно)

Проф. Георги Михов, ректор на Техническия университет, проф. Сеня Терзиева, зам.-ректор на ХТМУ, и г-н Александър Ненков, депутат (от дясно на ляво)

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев участниците във форума бяха поздравени от доц. Стела Ралева. Радваме се, че УНСС е домакин на този форум, защото европейската проблематика присъства сериозно в нашите академични програми. През 2007 г., когато България беше приета в ЕС, бяха приети и първите студенти в новата ни специалност „Европеистика“, развиваме много успешно и магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ съвместно с Университета Нотингам Трент във Великобритания, посочи доц. Ралева.

Доц. Стела Ралева

Важността на европейската проблематика и отражението й върху развитието на страната е причината за нейното застъпване във всички специалности на бакалавърска и магистърска степен в шестте професионални направления, в които УНСС обучава студенти. В последните двадесетина години по проблематиката на европейската интеграция бяха защитени много дисертационни трудове, бяха разработени много европейски, национални, университетски проекти с участието на наши изследователи, бяха написани много научни трудове, монографии, статии и студии, отбеляза доц. Ралева.

Представители на УНСС – не само възпитаници на университета, но и преподаватели, заемат високи позиции в международните институции, посочи доц. Ралева и даде пример с доц. д-р Кристалина Георгиева, която в момента е начело на Световната банка, доц. д-р Мариана Коцева, генерален директор на Евростат, и др.   

Безспорна е актуалността на форума предвид сериозното предизвикателство, свързано с включването ни в европейския валутен механизъм, защото той ни дава много възможности. Имаме успехи, но пред нас са и много предизвикателства, тъй като предстои да обсъждаме всички възможности и бъдещите ефекти от присъствието ни в еврозоната. Вече направихме стъпка с намаляването на банковите такси и ограничаването на рисковете с привличането на чужд капитал, подчерта доц. Ралева. Според нея тематиката на срещата-дискусия е много интересна за студентите, защото те и ще „консумират“ ефектите от този последен етап на евроинтеграцията, и ще го осъществяват.

Пълната зала означава, че ние, младите хора, се интересуваме от съдбата на нашата родина и пътя й към еврозоната, каза Ангел Стойков.

Ева Майдел благодари за поканата и посочи, че в университета можеш да усетиш ентусиазма и вярата в бъдещето на страната, което е типично за младите хора. Разговорът колко е хубава или лоша Европа няма да ни доведе до добър край, защото ЕС със сигурност не е перфектен и безгрешен. Но Европа не носи някои от греховете, които й приписват напоследък. Имате много повече възможности, отколкото вашите родители, но това вече е минал разговор. Сега трябва да се обсъжда темата къде ще бъде ЕС след 10 години. България има амбицията да влезе в еврозоната. Страната ни  спечели много от евроинтеграцията и тепърва ще се усещат ефектите от евентуалното ни присъствие в еврозоната, каза тя.

Ева Майдел

По време на дискусията студентите задаваха въпроси и представиха свои позиции и мнения по различни теми, свързани с ЕС (на снимките долу).

 

Галерия снимки от Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ ...