Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“

четвъртък, 07 март 2019 13:47

Доц. д-р Биляна Томова и гл.ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще отговарят за аудиовизуалната сфера в изследователския проект CICERONE (Creative Industries Cultural Economy pROduction NEtwork), финансиран от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ - „Социално-икономически и културни трансформации в контекста на четвъртата индустриална революция“.  Те са представителите на България в четиригодишния проект, координиран от Университета в Амстердам.

CICERONE ще използва „академичен анализ, приложен към икономическите, културните и социалните последици от развитието на културните и творческите индустрии и възможността за  изграждането на местен капацитет при развитието на глобални продуктови мрежи“.

Методологията за анализ е иновативна и за първи път ще се използва подходът на глобалната производствена мрежа (GPN). Целта е да се изгради европейски капацитет в културните и творческите индустрии и академичните знания да прераснат в приложни инструменти за политики. Един от тези инструменти е изграждането на Европейска обсерватория по икономика на културата, което е сред задачите на българския изследователски екип.

По време на първата среща на участниците в проекта (в Университета в Бари) нашите преподаватели представиха изследванията си в областта на икономиката на културата, културните и творческите индустрии, както и опита на първата изследователска организация в областта на икономика на културата „Обсерватория по икономика на културата“.

Галерия снимки от Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ ...