Лекция на тема „МСФО 16 Лизинг – съществени промени в отчитането на наеми“

сряда, 06 март 2019 17:28

В Малката конферентна зала се проведе лекция на тема „МСФО 16 Лизинг – съществени промени в отчитането на наеми“ с гост-лектор г-н Стефан Димитров, управител на ТМФ България и възпитаник на УНСС. Тя е част от цикъла от седем обучения, организирани от Студентския съвет. На срещата присъстваха студенти от Финансово-счетоводния факултет и Юридическия факултет, които получиха подробни разяснения за новия международен стандарт. 

Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (вляво), представи лектора

Стандартът МСФО 16 Лизинги беше одобрен от Европейския съюз през октомври 2017 г. и влезе в сила у нас от 1 януари т. г. Той засяга компании с договор за оперативен лизинг и се отнася за сделките с недвижими имоти, превозни средства и машини и съоръжения.

Лекторът обясни защо промените в международните стандарти са важни при прилагането им в българското законодателство, което засяга и чуждите фирми с офиси в България. По време на презентацията той даде примери за приложението на МСФО Лизинги.

Г-н Стефан Димитров
В Малката конферентна зала

Галерия снимки от Лекция на тема „МСФО 16 Лизинг – съществени промени в отчитането на наеми“ ...