Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“

понеделник, 21 януари 2019 16:04

По покана на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) проф. Снежана Башева, декан на ФСФ, и доц. Михаил Мусов – координатор на меморандума за сътрудничество между УНСС и ICAEW, участваха в ежегодната конференция в областта на висшето счетоводно образование „Annual Higher Education Conference, 2019”, която се проведе на 17 януари т.г. в Лондон, Великобритания. Фокусът на форума през тази година беше върху повишаването на качеството на преподаването; по-активното интегриране на културата и етиката в счетоводното образование; въвеждането на игрови подходи в обучението по „Основи на счетоводството“; промените в изискванията на работодателите към дипломантите в сферата на финансите, счетоводството и финансовия контрол и др.

Проф. Снежана Башева, г-жа Judy Dimmock, Head of Accreditation at ICAEW, и доц. Михаил Мусов (от ляво надясно)

Проф. Башева и доц. Мусов взеха участие в дискусиите на конференцията и проведоха работни срещи с Mrs. Judy Dimmock FCA – Head of Accreditation at ICAEW, и Mrs. Sophie Hayes – Marketing & Business Development Executive at ICAEW.

Целите на разговорите бяха:
- да се потвърди акредитацията от страна на ICAEW на магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език. На студентите, завършили специалността, ICAEW признава общо пет от модулите на своите квалификации, както следва: Управленска информация (Management Information), Финансов мениджмънт (Financial Management), Принципи на данъчното облагане (Principles of Taxation), Бизнес, технологии и финанси (Business, Technology and Finance) и Сигурност (Assurance);
- да се потвърди отпадането на таксата от 165 GBR за достъп до платформата на ICAEW за всички студенти на УНСС. По този начин платформата осигурява безплатен достъп за нашите студенти до обучение по Excel, уебинари, обяви за работа и библиотечни ресурси на ICAEW;
- да се постигне договореност за осигуряване на учебна литература за УНСС за всички осем акредитирани от ICAEW модула в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;
- да се уточнят предстоящите през 2019 г. съвместни мероприятия.

Повече информация за международните акредитации в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол можете да намерите на страницата на катедра „Счетоводство и анализ“.

Галерия снимки от Преподаватели от ФСФ участваха  в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2 ...