28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“

четвъртък, 20 декември 2018 11:00

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи по време на Общото събрание свидетелствата на 9 преподаватели, придобили академичната длъжност „професор“, и на 19 преподаватели, придобили академичната длъжност „доцент“.

По традиция от 2016 г. новите професори и доценти получават свидетелствата си два пъти годишно – на 21 май, когато е празникът на УНСС, и на Общото събрание.

Свидетелства за академичната длъжност „професор“ получиха: проф. д-р Христина Николова (катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“), проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър Ненков (катедра „Финанси“), проф. д-р Мирослава Раковска (ръководител на катедра „Логистика и верига на доставките“), проф. д.н. Ивайло Христов (катедра „Медии и обществени комуникации“), проф. д-р Мария Маркова (Институт по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Даниела Иванова (катедра „Икономика на природните ресурси“) и проф. д-р Елка Василева (катедра „Икономика на природните ресурси“).

Проф. д-р Христина Николова

Проф. д-р Албена Митева

Проф. д-р Владя Борисова

Проф. д-р Димитър Ненков

Проф. д-р Мирослава Раковска

Проф. д.н. Ивайло Христов

Проф. д-р Мария Маркова

Проф. д-р Даниела Иванова

Проф. д-р Елка Василева

Деветнадесет са преподавателите, придобили академичната длъжност „доцент“: доц. д-р Мартин Осиковски (катедра „Медии и обществени комуникации“), доц. д-р Боян Хаджиев (катедра „Международни отношения“), доц. д-р Елизабет Йонева (катедра „Международни отношения“), доц. д-р Йовка Банкова (катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“), доц. д-р Митко Радоев (катедра „Информационни технологии и комуникации“), доц. д-р Мариана Мургова (катедра „Статистика и иконометрия“), доц. д-р Катя Кирилова (катедра „Публична администрация“), доц. д-р Мария Маркова (катедра „Счетоводство и анализ“), доц. д-р Мария Воденичарова (катедра „Логистика и вериги на доставките“), доц. д-р Атанас Атанасов (катедра „Икономикс“), доц. д-р Антонина Хабова (катедра „Международни отношения“), доц. д-р Стефка Кожухарова (катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“), доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева (катедра „Счетоводство и анализ“), доц. д-р Антония Пенчева (катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“), доц. д-р Нончо Димитров (катедра „Национална и регионална сигурност“), доц. д-р Татяна Кичева (катедра „Управление“), доц. д-р Надежда Христова (катедра „Публичноправни науки“),  доц. д-р Нина Типова (катедра „Икономика на природните ресурси”), и доц. д-р Николай Ванков (Институт по предприемачество).

Доц. д-р Мартин Осиковски

Доц. д-р Боян Хаджиев

Доц. д-р Елизабет Йонева

Доц. д-р Йовка Банкова

Доц. д-р Митко Радоев

Доц. д-р Мариана Мургова

Доц. д-р Катя Кирилова

Доц. д-р Мария Маркова

Доц. д-р Мария Воденичарова

Доц. д-р Атанас Атанасов

Доц. д-р Антонина Хабова

Доц. д-р Стефка Кожухарова

Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева

Доц. д-р Антония Пенчева

Доц. д-р Нончо Димитров

Доц. д-р Татяна Кичева

Доц. д-р Надежда Христова

Доц. д-р Нина Типова

Галерия снимки от 28 преподаватели получиха свидетелства  за академичните длъжности „професор“ и „ ...