Ректорът на Икономическия университет в Братислава беше удостоен със званието „почетен професор на УНСС“

петък, 14 декември 2018 16:40

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев оповести решението на Академичния съвет за удостояването на проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет в Братислава, със званието „почетен професор на УНСС по маркетинг и търговия“ и връчи почетния плакет на новия носител на високото отличие. Това стана по време на научно-практическата конференция на тема „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“, в която участва и проф. Даньо.

Проф. Статев връчва почетния плакет на проф. Фердинанд Даньо

Първото споразумение за академично сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислав беше подписано от проф. Стати Статев и проф. Фердинанд Даньо през 2013 г. в словашката столица в присъствието на тогавашните президенти на България и Словакия Росен Плевнелиев и Иван Гашпарович.

Това споразумение доведе до дългогодишно ползотворно сътрудничество и до споразумение за мобилност на студенти и преподаватели, както и до подготовката на съвместна магистърска програма с двойна диплома, която скоро ще стартира благодарение на огромния принос на проф. Даньо към развитието на отношенията между двата университета, посочи ректорът на УНСС.

Проф. Статев честити на проф. Даньо преизбирането му за ректор на Икономическия университет в Братислава.

Благодаря за оценката, която получавам от УНСС. Надявам се, че тя е отражение на дългогодишното сътрудничество между нашите два университета. По време на втория си мандат като ректор ще работя за утвърждаване и  разширяване на приятелските ни отношения чрез съвместната магистърска програма и засиления обмен на студенти и преподаватели, заяви проф. Даньо (на снимката долу).

Галерия снимки от Ректорът на Икономическия университет в Братислава  беше удостоен със званието „ ...