Наш преподавател е избран в световния орган за одиторски стандарти в публичния сектор

понеделник, 17 декември 2018 15:23

Преподавателят от катедра „Финансов контрол“ гл. ас. д-р Тома Дончев е избран за член на FIPP (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements) - част от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), в която членуват най-висшите контролни органи на 194 държави.

Мандатът на гл. ас. д-р Тома Дончев е за периода 2019 - 2021 г, през който се очаква развитие в области като засилване на независимостта на върховните одитни институции, контрола върху качеството на одиторската работа, комуникацията със заинтересованите страни и влиянието на информационните технологии върху одита.

Гл. ас. д-р Тома Дончев е номиниран от Сметната палата на Република България, където е директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“.

Одитът в публичния сектор е предназначен да повишава ефективността, отчетността и прозрачността на държавното управление. Осъществяването на обективен и професионален одит е невъзможно без общоприети правила. Именно създаване и поддържане на стандарти за одит и указания към тях е ролята на FIPP.

Галерия снимки от Наш преподавател е избран в световния орган  за одиторски стандарти в публичния  ...