Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“

петък, 14 декември 2018 16:18

Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“, организирана от Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ), се проведе в Голямата конферентна зала. В нея взеха участие изследователи от УНСС, СУ, ТУ, ЮЗУ, ИУ-Варна, които са институционализирани членове на БАРИ, и от Икономическия университет в Братислава. Във форума участва и президентът на Европейската асоциация за регионални изследвания (ERSA) Ян ван Дайк. Гостите бяха представени от проф.д.ик.н. Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) и председател на БАРИ.

Проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет на Братислава, г-н Ян ван Дайк, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Станка Тонкова, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ляво)

Проф. Станка Тонкова

Доц. Миланка Славова поздрави гостите от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Това е второ издание на конференцията и темата е не само интересна, но и пълна с предизвикателства като устойчивото развитие и социалното приобщаване, които продължават да са във фокуса на новия програмен период  на ЕС в областта на регионалната и кохезионната политика. Развитието на Дунавския регион е изключително важна тема и аз съм сигурна, че ще породи интересни дискусии, ще доведе до съществени изводи за бъдещото развитие на региона, както и до препоръки към отговорните за политиките и решенията лица, посочи доц. Славова.

Доц. Миланка Славова (в средата)

Регионалните изследвания стават все по-важни и съм доволен, че в България те се развиват много бързо. Важна е връзката между учените и хората, в чиито ръце е да определят курса, особено в съвременните динамични икономически условия не само в Европа, но и в целия свят. Изследванията дават знания, необходими за спечелване доверието на хората, че ангажираните с региона им знаят какво вършат. В днешно време се изисква и още нещо – опазване на околната среда, отбеляза г-н Ван Дайк.

Гостът представи дейността и целите на ERSA и посочи, че асоциацията се стреми да привлича млади хора чрез организиране на обучения, летни училища и др. Той изрази увереност в развитието на регионалните изследвания, защото те ще доведат до по-добро управление и използване на природните ресурси в услуга на хората.

В Голямата конферентна зала

Доклади за макрорегионалната стратегия на ЕС за региона на р. Дунав в контекста на политиката на сближаване и за регионалната подялба на България и пространствената визия на Дунавската стратегия изнесоха доц. Стела Ралева, проф. Станка Тонкова и доц. Косьо Стойчев. Обсъдени бяха и темите за транспортната свързаност в Дунавския регион, неговото развитие в контекста на новото делене на България, иновациите като стимул за интегрирани транспортни системи и пр.

Галерия снимки от Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможнос ...