Премиера на книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“

вторник, 03 юли 2018 15:12

В Градската художествена галерия, в присъствието на представители на академичната общност и бизнеса, на законодателната и изпълнителната власт, на възпитаници на специалност „Международни икономически отношения“ и др., беше представена книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ на проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС.

Проф. Боева представя новата си книга

Централната тема на книгата е до каква степен и как участниците в системата на съвременното корпоративно управление могат да участват в борбата за 2 градуса по Целзий. Светът се нуждае и от „дву­­­езични членове на корпоративни ръководства, разбиращи от икономика, но и от действия за опазване на околната среда“, смята проф. Боева. Според нея корпоративните ръководства – лидерите на бизнеса в България, трябва да развиват корпоративното управление в съответствие с целите на устойчивото развитие.

-----

Проф. Бистра Боева беше дългогодишен ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в нашия университет. Работила е като консултант на Световната банка и Американската агенция за международно развитие по въпросите на корпоративното управление. Играе водеща роля при създаването на Националния кодекс за корпоративно управление като съпредседател на работната група по проекта. 

Галерия снимки от Премиера на книгата „Капитали, топене  на ледове и 2 градуса по Целзий“ ...