Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“

вторник, 29 май 2018 12:40

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и директорът на Агенция „Митници“ (АМ) Георги Костов подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции (на снимките долу).

Сътрудничеството между УНСС и АМ е дългогодишно и ползотворно. С подписването на договора то ще се обогати с ново съдържание, ще обедини академичното знание и професионалната експертиза на нашите институции, ще даде възможност партньорството ни да продължи да се развива с дейности от взаимен интерес, каза ректорът проф. Статев.

Проф. Стати Статев

УНСС като най-големия и най-стария икономически университет в България е основната банка кадри за Агенция „Митници“. Договорът, който подписахме днес, ще даде нови възможности за продължаване на нашето традиционно сътрудничество, посочи Георги Костов.

Георги Костов

Документът предвижда обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите на АМ в областта на икономическата, управленската и правната им подготовка, изпълнението на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др., информиране на студентите от нашия университет, чрез катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични дейности на Агенцията.

Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС и Националният учебен център на АМ ще организират съвместни курсове за квалификация на служителите на Агенцията.

Доц. Иван Стойчев, директор на ИСК, и доц. Васил Петков (от ляво надясно)

Представители на АМ ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и др., посветени на митническия контрол и законодателството в условията на членството на България в ЕС, организирани от УНСС, а преподаватели и други представители на нашия университет – в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Агенцията.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, Цветан Мадански, главен секретар на Агенция „Митници“ и възпитаник на УНСС, доц. Иван Стойчев и  доц. Васил Петков

Оперативен координатор по изпълнението на рамковия договор от страна на УНСС е доц. д-р Васил Петков, зам.-ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, а от страна на Агенция „Митници“ – Елена Кирилова, директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество  между УНСС и Агенция „Митници“ ...