Преподавател от УНСС участва в международна конференция по публична администрация

понеделник, 28 май 2018 13:30

Проф. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в традиционната годишна конференция на The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), на която УНСС е институционален член. Международният форум, състоял се от 24 до 26 май в Iasi, Romania, беше на тема Public Administration for Well-being and Growth и беше организиран в партньорство с Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. В него участваха повече от 180 представители на академичната и професионалната общност на публичната администрация от Западна и Източна Европа, Русия, САЩ и Азия.

Проф. Поля Кацамунска и John Mary Kauzya (PhD), Chief of Public Service Innovation Branch, Division for Public Institutions and Digital Government, United Nations Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, United States

Проф. д-р Поля Кацамунска, съвместно с проф.  Allan Rosenbaum от Florida International University, Miami, Florida, USA, разработи и представи доклад на тема Strengthening Governmental Effectiveness through Improved Public Administration and Training: The United Nations/Iasia Task Force and the Creation of the International Commission on Public Administration Education and Training (ICAPA).

Участници в Тhe Working group on Public Administration

Галерия снимки от Преподавател от УНСС участва в международна конференция  по публична администрац ...