Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея и да учиш в нея по програма „Еразъм+“

петък, 25 май 2018 13:48

За втора поредна година в УНСС се проведе семинар за подготовка на заминаващи студенти по програма „Еразъм+“ под наслов „Моето Еразъм приключение - съвети за успешна мобилност“. Събитието отново беше организирано от Еразмус Стюдънт Нетуърк (ЕСН) УНСС с подкрепата на Международния офис на УНСС. На едно място се събраха повече от 30 бъдещи Еразъм студенти от университета, над 10 доброволци от ЕСН, както и чуждестранни Еразъм студенти, обединени от обща цел - знанието как заминаващите студенти да бъдат успешни по време на мобилност. Благодарение на миналогодишния си успех, концепцията на семинара зае трето място като добра практика на Регионалната платформа  на ЕСН Интернешънъл в Истанбул през ноември 2017 г.

Организаторите на семинара приветстват бъдещите Еразъм студенти

Събитието се проведе в две части. Първата беше под формата на дискусия и лекция с информация за специфичните особености на образователните системи в Европа, предимствата на „Еразъм+“ и викторина с цел информиране на заминаващите за различни статистики за програмата през годините.

Студентите представят по групи държавите, в които ще се обучават

Втората част беше практическа и интерактивна – с две опознавателни игри, с цел студентите да създадат контакти помежду си, и „Language café”, по време на което доброволците от ЕСН и чуждестранните студенти разговаряха със заминаващите студенти на УНСС, дадоха им съвети и отговориха на въпросите им, свързани с техния престой в съответната държава.

Студентите на УНСС по време на енерджайзър

Семинарът завърши с екипно представяне на държавите, в които студентите ще се обучават през следващата учебна година. Непрекъснатото нарастване на интереса към мобилност е предизвикано от възможностите, предоставяни от УНСС, и от партньорството му с ЕСН, които помагат и при избора на магистърски програми в университета - както от нашите, така и от чуждестранните студенти, които вече са били в нашия университет по „Еразъм+“.

Добрите отзиви от събитието и изградената структура ще позволят на УНСС и ЕСН да продължат партньорството си при подготовката на студентите и да положат основата на нови добри практики при насърчаване на участието им в програма „Еразъм+“.

Галерия снимки от Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея  и да учиш в нея по програма „Е ...