Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми

петък, 25 май 2018 10:39

Катедра „Финансов контрол“ представи пред четвъртокурсници своите магистърски програми. Две от тях - „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, акредитирана от ACCA, и „Противодействие на корупцията“ – са нови и обучението в тях ще започне през есента.

Доц. д-р Даниела Въткова, гл. ас. д-р Георги Ранчев, гл.ас. д-р Ивелина Жечева-Радева и проф. д-р Огнян Симеонов (от ляво надясно)

Желанието ни е, независимо от вашия избор, да ви представим магистърските програми, по които можете да се обучавате, обърна се към студентите ръководителят на катедра „Финансов контрол“ проф. д-р Огнян Симеонов. Той обясни, че катедрата предлага както по-широкообхватни, така и тясноспециализирани магистърски програми.

Проф. д-р Огнян  Симеонов

Доц. д-р Даниела Въткова, зам.-ръководител на катедра „Финансов контрол“, запозна студентите с предимствата на магистърските програми „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“, като открои целите, структурирането на учебните планове и учебните програми. Обучението във „Финансов контрол и финансово право“ започна през учебната 2013-2014 година и е свързано с необходимостта от познаването на специфична нормативна уредба, а във „Одитинг“ - със засиления интерес към одитната професия. Доц. Въткова представи и възможностите за практическа реализация на завършилите тези програми.

Повече за двете магистърски програми виж тук

Доц. д-р Даниела Въткова

Гл. ас. д-р Георги Ранчев, преподавател в катедра „Финансов контрол“, представи акредитираната от ACCA магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, която ще стартира през зимния семестър на 2018-2019 година. Безспорно тази програма се приема с голям респект от институциите и бизнеса и дава възможност за много добро кариерно развитие, поясни д-р Ранчев. Той разказа за предисторията на създаването й, което започва през 2015 г. с подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и ACCA. Две години по-късно - през 2017 г., програмата вече е акредитирана. Кандидат-магистрите трябва да имат завършена бакалавърска степен, да владеят английски език на ниво B2 и да представят есе на английски език.

Повече за новата магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ виж тук 

Гл. ас. д-р Георги Ранчев

Гл.ас. д-р Ивелина Жечева-Радева, преподавател в катедра „Финансов контрол“, представи магистърската програма „Противодействие на корупцията“, обучението в която също ще започне от новата учебна година. Това е първата магистърска програма в България по превенция на корупцията и ще се осъществява със съдействието и подкрепата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и МВР и ще бъде практически ориентирана. Лектори ще бъдат ръководни служители от КПКОНПИ И МВР. Така че ще имате възможност да получите опит и знания от първо лице, каза тя.

Програмата е двусеместриална и в нея ще могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър“. Приемният изпит ще бъде под формата на есе.

Гл.ас. д-р Ивелина Жечева-Радева

Ако завършите тази програма, ще имате професионална реализация не само в специализираните сектори, но и в частния сектор, където има изградени звена в тази област и освен диплома за завършена магистърска степен, ще получите три сертификата: от КПКОНПИ, от Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами и от Центъра за превенция и противодействие  на изпирането на пари.

Повече за новата магистърска програма „Противодействие на корупцията“ виж тук

Галерия снимки от Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми ...