„Кариера УНСС 2018“

четвъртък, 10 май 2018 16:58

„Кариера УНСС 2018“ събра студенти с представители на 41 големи български компании, които предлагат стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори – ИТ, телекомуникации, търговски фирми, банки, финансови институции и пр. Събитието е под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и е организирано от Студентския съвет и сайта Rabota.bg с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. В откриването на форума участваха министърът на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Бисер Петков, както и зам.изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Милена Георгиева (на снимката вдясно).

Ректорът проф. Стати Статев и социалният министър Бисер Петков дават старт на събитието

Стана традиция в „Кариера УНСС“ да участват големи български компании, с които имаме договорни отношения, но амбицията ни е да привлечем и четирите национално представени работодателски организации и други работодатели, отбеляза проф. Статев. Ректорът допълни, че идеята е с разширяването на обхвата на бизнес присъствието да се даде възможност на повече възпитаници на университета да открият първото си работно място.

Проф. Стати Статев и доц. Бисер Петков пред Стената на славата на УНСС

Министър Петков отбеляза, че подобни събития помагат на МТСП и по-специално на Агенцията по заетостта при провеждането на трудови борси и намирането на повече  възможности за младите хора. Действаме в една посока, което ще доведе и до по-добър резултат, допълни Бисер Петков. От 4 г. у нас действа програмата на ЕС - Европейска гаранция за младежта. Чрез нея в рамките на 4 месеца всеки млад човек трябва да получи качествено предложение за работа. Ефектът на европейската гаранция е добър и за страните от Стария континент – безработицата сред младите е намаляла почти двойно. Петков каза, че сериозен проблем продължава да бъде незаинтересоваността на младежите да започнат трудова дейност. Сред тях има и завършили висше образование, които не си дават сметка, че трябва да има възвращаемост на направената от обществото и от самите тях инвестиция.

Министърът обясни, че най-успешната програма на МТСП за младите хора е „Старт в кариерата“, която се прилага от няколко години. Тя дава възможност за седеммесечен стаж в държавната администрация, министерствата и публичните институции. По-късно голяма част от висшистите се реализират там на пълен работен ден. Бисер Петков се обърна към студентите с думите, че пазарът на труда у нас изпитва остра нужда от квалифицирана работна ръка не само по инженерните специалности, но и от прависти, икономисти, търговци и пр., каквито се обучават в нашия университет. Затова и бизнесът проявява такъв голям интерес към форума „Кариера УНСС 2018“.

Студентите

Зам. изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева отбеляза, че АЗ има дългогодишни отношения с УНСС и това е изключително важно, защото студенти и работодатели влизат в пряк диалог. Ние се явяваме като посредници между младите хора и бизнеса, допълни Георгиева. Много ценно е и това, че клоновете на агенцията в цялата страна дават необходимата информация за свободните работни места.

Росица Иванова от Rabota.bg благодари, че за втора поредна година е сред организаторите на събитието, което гради мостове между образованието и бизнеса. То дава възможност за създаване на специалности, които ще са от полза и за студентите, и за работодателите. Иванова отбеляза, че позициите на 41 компании, които участват в „Кариера УНСС 2018“, са изключително интересни – аутсорсинг, счетоводство, места от сферата на туризма и пр.

След официалното откриване на форума топ компании като М-tel, Lufthansa, Deloitte, застрахователно дружество „Армеец“, KPMG, P&G,ОББ, Райфайзен банк и пр. направиха презентации пред студентите. Възпитаниците на УНСС получиха информация как да се пазят от фалшивите обяви за работа, какво да следят в описанието на конкретната позиция, публикувана в интернет пространството. Те получиха кариерни съвети, консултации как да подготвят CV-то си и как да се представят най-добре на интервюто за работа (на снимките долу).

Някои от фирмите бяха направили нагледни помагала (на снимката долу).

Галерия снимки от „Кариера УНСС 2018“ ...